Díky přístroji MLS se skutečně daří výrazně zlepšovat zdravotní stav covidových pacientů a navracet je do normálního života. Jak potvrzují lékaři z kladenské, kolínské či pražské nemocnice, kteří uspořádali tento týden v Oblastní nemocnici Kladno tiskovou konferenci, čísla nasbíraná za uplynulý rok doma i ve světě jasně potvrzují, že tento způsob nefarmakologické podpůrné léčby má skvělé výsledky, dokáže zachraňovat lidské životy a efektivně pomoci při léčbě covidového zápalu plic.

„Na covid dosud neexistuje lék, doporučené postupy zůstávají proto stejné jako na jaře, spočívají ve způsobu ventilace a v podávání symptomatické léčby ve formě vitamínoterapie a kortikoidů,“ říká Lukáš Rokos, primář anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO) Oblastní nemocnice Kladno, který v letošní jarní vlně jako první na světě na svém oddělení využil aplikaci MLS laseru na zaintubované pacienty.

Nejen podle kladenských lékařů, ale i podle nejnovějších zahraničních studií má aplikace MLS laseru výrazný protizánětlivý účinek. Její působení bylo ověřeno ve vybraných domácích i zahraničních zdravotnických zařízeních právě u akutních pacientů se SARS-CoV-2, tedy byl ověřen účinek konkrétní technologie na konkrétní onemocnění.

Využití MLS laserů

V České republice bylo v předchozích dvou vlnách ošetřeno MLS lasery 331 pacientů s akutním covidovým zápalem plic (včetně těch na ARO) s tím, že ke zlepšení klinického stavu došlo u 246 osob, klinický stav se nezměnil u 73, zhoršil se u 6 a 23 pacientů zemřelo. Pro pacienty s akutním covidovým zápalem plic se tyto lasery aktuálně využívají v 7 českých nemocnicích.

"Účinek MLS laseru je podle evidovaných zahraničních studií provedených na lidech i zvířatech výrazně protizánětlivý a to platí i pro případ covidové pneumonie. Působí na principu blokády tvorby interleukinu 6, který je zodpovědný za imunitní odpověď organismu a vznik takzvané cytokinové bouře. Právě přehnaná imunitní reakce organismu je jedním z hlavních aspektů zhoršení klinického stavu pacienta a může způsobit selhání plicních funkcí vedoucí až k nutnosti nasazení umělé plicní ventilace,“ vysvětlil v Kladně na tiskové konferenci Lukáš Cibulka, primář rehabilitačního oddělení Oblastní nemocnice Kolín, který vloni jako první v republice právě podle zahraničních studií s ošetřováním těžkých covidových pacientů MLS lasery začal.

Včasné využití MLS laserové terapie u covidových pacientů podle získaných dat snižuje délku hospitalizace, pokud k ní už dojde, i riziko fibrózy plic, která po velkém zánětu nastane, laicky řečeno fibróza znamená zjizvení a následnou nefunkčnost plicní tkáně po proběhlém zánětlivém procesu.

„Prosadit známou a lety prověřenou fyzikální terapii do léčby covidových pacientů ale nebylo zpočátku úplně jednoduché“, upozornil profesor Leoš Navrátil, přednosta klinického pracoviště Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze a předseda Společnosti pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti J.E. Purkyně, a dodal: „Odborné kruhy byly z počátku skeptické. Neexistovala totiž zkušenost s použitím MLS laserové terapie na onemocnění způsobené virem. Až zahraniční poznatky a jasné Cibulkovy výsledky ukázaly, že je to jedna z léčebných cest při onemocnění v souvislosti se SARS-CoV-2.“

MLS Laser v České republice (k 15. září 2021)

Ošetřeno pacientů s akutní covidovou pneumonií (včetně těch na ARO): 331
Zlepšení klinického stavu: 246
Klinický stav nezměněn: 73
Klinický stav zhoršen: 6
Úmrtí: 23
Již dokončená léčba post-covidových pacientů: 405
Zlepšení klinického stavu: 379
Klinický stav nezměněn: 26
Zhoršení klinického stavu: 0

MLS Laser se aktuálně používá pro léčbu pacientů v souvislosti s onemocněním covid-19 v 7 nemocnicích a 19 zdravotnických zařízeních

Zdroj dat: MLS terapie