„Jsem rád, že se do úspěšného konce podařilo dotáhnout tuto, pro Slaný významnou, investiční akci. Sluší se připomenout, že o nutnosti rekonstrukce naší ČOV se hovořilo již před více než deseti lety. Proto mě těší, že se podařilo akci zrealizovat a zařízení splňuje všechny normy na kvalitu čištění odpadních vod. Zároveň dochází k navýšení její kapacity, což umožní připojení dalších obyvatel,“ uvedl starosta města Martin Hrabánek.

Slaný má v současnosti kolem 15 tisíc obyvatel. Čistírna odpadních vod se nachází kousek za městem, na okraji Blahotic. Provoz je zaměřen na čištění splaškových odpadních vod z města a řízeně přiváděných průmyslových odpadních vod. Vyčištěné odpadní vody jsou následně vypouštěny do Červeného potoka.