„Jsem rád, že se do úspěšného konce podařilo dotáhnout tuto, pro Slaný významnou, investiční akci. Sluší se připomenout, že o nutnosti rekonstrukce naší ČOV se hovořilo již před více než deseti lety. Proto mě těší, že se podařilo akci zrealizovat a zařízení splňuje všechny normy na kvalitu čištění odpadních vod. Zároveň dochází k navýšení její kapacity, což umožní připojení dalších obyvatel,“ uvedl starosta města Martin Hrabánek.

Slaný má v současnosti kolem 15 tisíc obyvatel. Čistírna odpadních vod se nachází kousek za městem, na okraji Blahotic. Provoz je zaměřen na čištění splaškových odpadních vod z města a řízeně přiváděných průmyslových odpadních vod. Vyčištěné odpadní vody jsou následně vypouštěny do Červeného potoka.

Ministryně financí Alena Schillerová přislíbila Slaňákům pomoc při hledání vhodných finanční titulů na podporu obnovy Benaru.
Na obnovu Benaru se Slaňáci pokusí získat dotaci
Ilustrační foto.
Současné zdroje pitné vody už nestačí. Starostové řešili budoucnost Kladenska