Její pracovníci v uvedeném období, v němž město Kladno pozastavilo vydávání exekučních rozhodnutí a již probíhající exekuce vůči dlužníkům za svoz komunálního odpadu, motivovali své klienty ke splácení a snažili se jim vysvětlit, jaké důsledky pro ně dluhy mohou mít.
„Oslovili jsme sedmapadesát rodin. Pouze devět jich spolupráci s našimi terénními sociálními pracovníky odmítlo. Pětadvacet rodin v uplynulých třech měsících dluh za svoz komunálního odpadu uhradilo nebo se zavázalo ke splátkovému kalendáři, zbývajících třiadvacet rodin projevilo alespoň ochotu dluh splácet. Městu se tak vrátily nemalé finanční prostředky,“ uvedl ředitel kladenské pobočky společnosti Člověk v tísni Martin Šimáček.