Přestože měl být most, který je stejně jako navazující komunikace v majetku Středočeského kraje, dimenzován tak, aby snesl enormní zátěž dvacetitunových autobusů a s tím i nadměrné otřesy při brzdění a rozjezdech, mostaři na něj nyní autobusy pustit nechtějí. „Most nemá aktuálně hotový statický posudek, takže není možné na něj v tuto chvíli umístit autobusové zastávky.

Navíc není zcela standardní, aby na mostě, který má sloužit primárně k přejezdu, zastávky autobusů byly. Mohl by pak vzniknout problém s jeho údržbou,“ uvedla mluvčí Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (KSÚS) Petra Kučerová a podotkla, že Středočeský kraj je majitelem mostu, ale zastávky vlastní město. Údržba by podle ní byla mnohonásobně dražší.

Dokud se problém nevyřeší, zastávky plánované u železniční stanice Kladno-město dočasně zůstanou u nemocnice. Cestují tak nadále dojdou pár desítek metrů k železniční stanici pěšky.

Vedení Kladna ale s odůvodněním KSÚS nesouhlasí. „Rekonstrukce byla prováděna proto, aby most splňoval požadavky modernizace trati Kladno-Kladno Ostrovec, která zcela bez pochyby počítá s využitím zálivů pro autobusy,“ řekla mluvčí radnice Lenka Růžková a dodala, že pro zpřehlednění dopravy měly být na most přesunuty zastávky krajského dopravce. „Není pravdou, že by zastávky vlastnil někdo jiný než most či navazující komunikaci. Zástupce KSÚS jsme požádali o vysvětlení, jak je možné, že zálivy nyní nelze využít a jak bude tento nesoulad s projektem plánované modernizace řešen,“ dodala.

Z historie:
Přestože to řidiči dnes při přejezdu rozdělovské čtyřproudovky ani nezaznamenají, skutečně projíždí ulicí po mostě, který překlenuje údolí, ve kterém je v zářezu zahloubena železniční trať. Jak je patrné na historických fotografiích most se v 70. letech minulého století sestavoval podobně jako stavebnice. Další fotografie dokumentují demolici části mostu v roce 2008 a následnou výstavbu v roce 2009.