Přestože měl být most, který je stejně jako navazující komunikace v majetku Středočeského kraje, dimenzován tak, aby snesl enormní zátěž dvacetitunových autobusů a s tím i nadměrné otřesy při brzdění a rozjezdech, mostaři na něj nyní autobusy pustit nechtějí. „Most nemá aktuálně hotový statický posudek, takže není možné na něj v tuto chvíli umístit autobusové zastávky.

Navíc není zcela standardní, aby na mostě, který má sloužit primárně k přejezdu, zastávky autobusů byly. Mohl by pak vzniknout problém s jeho údržbou,“ uvedla mluvčí Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (KSÚS) Petra Kučerová a podotkla, že Středočeský kraj je majitelem mostu, ale zastávky vlastní město. Údržba by podle ní byla mnohonásobně dražší.

Ve Slaném srazilo 18. srpna 20212 auto chlapce. Letěl pro něj vrtulník, který přistál na křižovatce v Žižkově ulici.
Ve Slaném srazilo auto chlapce, letěl pro něj vrtulník

Dokud se problém nevyřeší, zastávky plánované u železniční stanice Kladno-město dočasně zůstanou u nemocnice. Cestují tak nadále dojdou pár desítek metrů k železniční stanici pěšky.

Vedení Kladna ale s odůvodněním KSÚS nesouhlasí. „Rekonstrukce byla prováděna proto, aby most splňoval požadavky modernizace trati Kladno-Kladno Ostrovec, která zcela bez pochyby počítá s využitím zálivů pro autobusy,“ řekla mluvčí radnice Lenka Růžková a dodala, že pro zpřehlednění dopravy měly být na most přesunuty zastávky krajského dopravce. „Není pravdou, že by zastávky vlastnil někdo jiný než most či navazující komunikaci. Zástupce KSÚS jsme požádali o vysvětlení, jak je možné, že zálivy nyní nelze využít a jak bude tento nesoulad s projektem plánované modernizace řešen,“ dodala.

Žně na Kladensku jsou v plném proudu.
Žně na Kladensku mají zpoždění. Sklizeno bude asi až na konci prázdnin

Z historie:
Přestože to řidiči dnes při přejezdu rozdělovské čtyřproudovky ani nezaznamenají, skutečně projíždí ulicí po mostě, který překlenuje údolí, ve kterém je v zářezu zahloubena železniční trať. Jak je patrné na historických fotografiích most se v 70. letech minulého století sestavoval podobně jako stavebnice. Další fotografie dokumentují demolici části mostu v roce 2008 a následnou výstavbu v roce 2009.