Historická lávka nad železnicí byla v havarijním stavu a ani dílčí opravy v minulosti nestačily. Vzhledem k tomu, že se v létě zkomplikovaly práce při přeložkách elektrických sítí, dokončení rekonstrukce se o nějakou dobu protáhlo.

Problémy se na mostě projevovaly řadu let a díky dotaci, kterou se podařilo získat, mohlo město přistoupit letos ke komplexní opravě. Celková investice byla kolem deseti milionů korun.

Závady na mostě byly diagnostikovány už v roce 2011. Od té doby byl most monitorován. Průběžně zde byly prováděny opravy trhlin krytu vozovky. "Při rekonstrukci byl snesen kompletně mostní svršek a následně odtěžen násyp. Provedena byla ztužující deska ve vrcholu klenby. Čelní zdi a křídla mostu byly přezděny. Byl proveden zásyp klenby a nová roznášecí železobetonová deska, která byla zajištěna hydroizolací, aby se zabránilo opětovnému zatékání do mostní konstrukce, které způsobilo největší problém. Nakonec byl vytvořen nový mostní svršek a zábradlí," popsala fáze oprav mluvčí slánské radnice Markéta Růtová.