Přibližně za čtyři měsíce by se dopravě v Kladně mohlo citelně ulevit. V závěru května by totiž, pokud nenastane žádná mimořádná situace, mohla být pro osobní automobily zprovozněna polovina opravovaného rozdělovského mostu. Počtvrteční inspekci staveniště to řekl náměstek středočeského hejtmana Marcel Hrabě.

Rekonstrukce mostu vybudovaného v polovině sedmdesátých let byla z důvodů jeho havarijního stavu zahájena koncem září loňského roku. Zároveň byl po frekventované komunikaci mezi centrem města a Rozdělovem zakázán průjezd motorových vozidel s výjimkou autobusů. Přes most se dostanou i pěší. Situace si vyžádala dlouhodobou dopravní zátěž například v ulici Sportovců, kudy vede objízdná trasa.

„Stavba už má za sebou krizové body, tedy demolici a přeložky inženýrských sítí. Pokračujeme normálním technologickým procesem výstavby. Situaci by nám ještě mohlo zkomplikovat počasí ve chvíli, kdy budeme dělat izolační vrstvu před definitivním položením povrchu vozovky. Pokud by v tu chvíli třeba dva týdny pršelo, mohlo by to ohrozit termín dokončení stavby,“ informoval Lubomír Bureš provádějící na staveništi technický dozor. Zároveň dodal, že po ukončení opravy poloviny mostu bude následovat rekonstrukce jeho zbývající části.

Pod rozestavěným mostem projíždějí osobní vlaky. Provoz České dráhy ani stavaře výrazně nelimituje. „Spolupráce s ČD byla doposud bezproblémová. Pracovníci drah zde v době demolice části mostu vykonávali dohled tak, jak nařizují bezpečnostní předpisy,“ sdělil Bureš.

„Celá rekonstrukce mostu by podle plánu měla stát zhruba třiašedesát milionů korun. Investice je částečně financována ze zdrojů Evropské unie a zbytek z rozpočtu kraje,“ informoval náměstek středočeského hejtmana Marcel Hrabě.

Kraj podle něho plánuje po dokončení opravy rozdělovského mostu například rekonstrukci Doberské ulice či vybudování silničního obchvatu města přes průmyslovou zónu Kladno–východ. „Zde se ale jedná o dlouhodobější záležitost. Je zde nutné dořešit mimo jiné majetkové záležitosti a napojení této komunikace na silnici vedoucí do Prahy,“ prohlásil náměstek. Současně se vyjádřil, že kraj se bude snažit Slanému pomoci při jednání se státem v otázce obchvatu tohoto města.

„Kladno v minulých letech do komunikací neinvestovalo tolik, kolik by bylo potřeba. Například nedokončena zůstala kompletní rekonstrukce ulice Železničářů. Nic po dobu opravy rozdělovského mostu nebrání tomu, aby město pracovalo na svých komunikacích třeba v Kročehlavech. Je ale samozřejmě nutné to dělat s rozmyslem,“ podotkl Hrabě, bývalý místostarosta a zastupitel Kladna.

Proč je opravován rozdělovský most:
Na základědiagnostického průzkumu bylo shledáno, že konstrukce je postižena masivním zatékáním, nedostatečným krytím betonářské výztuže a dlouhodobě nefunkčním izolačním systémem. Na nosné konstrukci je prokreslena korodující betonářská výztuž, přepínací kotvy jsou obnažené a rovněž výrazně korodují. Beton spodní stavby je hloubkově degradován, výztuž je korozí oslabená a krycí vrstva je odpadlá a potrhaná, sloupy jsou porušené četnými trhlinami. Zjištěné závady měly zásadní vliv na zatížitelnost a výrazně ovlivnily životnost mostu. Proto bylo v souladu se závěry podrobného diagnostického průzkumu rozhodnuto o demolici objektu (včetně pilířů a úložných prahů opěr ) a vybudování nové konstrukce. Na základě uskutečněných jednání mezi ČD a Středočeským krajem bylo dohodnuto sjednocení projektové dokumentace rekonstrukce mostu včetně jeho rozšíření v návaznosti na stavburychlodráhy.Rekonstrukce je prováděna po polovinách. V první etapě je řešena část ve směruRozdělov-nemocnice acentrum, plynule bude výstavba pokračovat na levé straně.Termín dokončení stavebních prací na první části a spuštění obousměrného provozu v tomto prostoru byl stanoven do 31.5.2009. Termín dokončení stavebních pracíve druhépolovině mostu jeúnor roku 2010.