Před domem zastavuje popelářský vůz. Jeden z mužů sbírá kovové mince položené na víku nádoby na odpadky. Chybějící nálepku za uhrazení svozu přehlíží. Riskuje, že brzy rozšíří řady nezaměstnaných. Podle Petra Schönfelda, ředitele společnosti MPS Kladno, zajišťující mimo jiné svoz odpadu z domácností, je při prokázání popsaného prohřešku postup firmy nemilosrdný. Znamená vyhazov. „Považujeme to za stejné provinění jako je požití alkoholu v práci,“ prohlásil ředitel.

Monitoring dělá MPS pravidelně. Do podezření se dostávají například osádky vozů, které na skládku přivážejí výrazně větší množství odpadu než pro jejich trasu vykazují statistické údaje. Stává se, že o nepoctivých popelářích společnost informují lidé, kteří naopak za odvoz odpadu platí stanovené částky. Vedle smyslu pro poctivost v tom může hrát určitou roli i malá česká závist. Stěžují si totiž, že zatímco oni vynakládají ze své kapsy stanovenou částku, jejich vykutálení sousedé mají svoz mnohem lacinější.

Před nedávnem firma řešila například oznámení o podivném svozu popelnic v Bělči. Vyskytlo se zde několik případů, kdy si občané nekoupili známky za svoz, přesto byly jejich nádoby na odpad vyváženy.

Ačkoli starosta Jiří Rohla informace zveřejnil v lednovém obecním zpravodaji Bělečský kurýr, pro Kladenský deník už byl sdílnější mnohem méně. „K celé záležitosti bych se nerad vracel. S MPS jsme uzavřeli korektní dohodu, že se situace už nebude opakovat,“ sdělil pouze.

Podle zpravodaje však některé popelnice v obci byly vyváženy načerno, tedy za pár korun popelářům do kapsy, což následně potvrdila i kontrola provedená firmou. „Měli bychom si uvědomit, že nám MPS od Nového roku nezvýšil poplatky za známky. Je jistě důležité, abychom za komunální odpad neplatili stále více. V žádném případě to ale nelze řešit podvodem. Hodně ušetřit se dá tříděním odpadů. Mnozí Bělečtí to už vědí a léta odpad separují. Pokud je někdo líný, bude muset za směs odpadů v popelnici prostě zaplatit,“ konstatoval ve zpravodaji starosta.

Bělečský případ ale MPS Kladno vyřešil se svými zaměstnanci mírnějším postihem, než jakým je okamžitý vyhazov. „Vzhledem k tomu, že nebyli přistiženi při činu a měli jsme pouze informace od obce, byla jim dána výstraha,“ uvedl ředitel firmy.