K těm, kteří se starají ve Slaném o ochranu veřejného pořádku, patří neodmyslitelně již řadu let městští strážníci. Uniformované muže a ženy, již jsou denně k vidění v ulicích města, vnímají mnozí obyvatelé jako vydatnou pomoc při řešení běžných starostí a problémů. Přestože se ale na druhé straně řada civilistů domnívá, že strážníci jsou hlavně od toho, aby dávali blokové pokuty a perzekuovali pejskaře za neuklizené psí exkrementy, souhrn jejich denních povinností je mnohem širší.

Díky plnému nasazení mužů a žen v terénu i na služebnách se v loňském roce podařilo odhalit desítky přestupků, trestných činů a dokonce nalézt i celostátně hledané osoby. Kromě této činnosti prováděli strážníci na mnoha místech města také měření rychlosti vozidel, stejně tak se podíleli při zajišťování veřejného pořádku při kulturních a dalších akcích.

Jedenadvacet strážců zákona se postaralo o to, že za přestupky proti veřejnému pořádku bylo uloženo celkem 237 pokut, 28 případů bylo vyřešeno domluvou a 45 přestupků bylo předáno přestupkové komisi. Mezi takové patří například případy napadení psem, nedovolené vylepování plakátů, znečišťování veřejného prostranství, porušování vyhlášky nebo pobíhání psů bez vodítek.

Proti majetku se v loňském roce prohřešily osoby 257krát, přičemž drobných krádeží v obchodech bylo zaznamenáno 235.

„Za tyto činy bylo uloženo celkem 213 blokových pokut ve výši téměř 156 tisíc korun. Čtyřiačtyřicet přestupků bylo předáno k dořešení komisi na městském úřadě,“ řekl vedoucí Městské policie ve Slaném Pavel Štěpánek. Mezi výtečníky tohoto druhu patří osoby, které si svévolně odnesly zboží z obchodů či poškozovaly cizí nebo městský majetek.

I když strážníci nejsou dopravní policisté, ani přestupky tohoto druhu se jim nevyhýbají. Pochybení a neuposlechnutí dopravních omezení řešili strážníci celkem 2094krát. Týkalo se to především odtahů vozidel, překročení rychlosti, nebo zkrátka jen špatného parkování. Tyto delikty stály přestupce téměř 870 tisíc korun. Kromě toho poškozovali Slaňáci i životní prostředí a to nejméně sedmadvacetkrát, přičemž deset pachatelů bylo dopadeno. Trestných činů, které se strážníkům podařilo odhalit v součinnosti s Policií České republiky, zaznamenali strážníci celkem 122, přičemž do rukou zákona předali 92 pachatelů.

Závažným problémem je i ve Slaném kouření a popíjení mladistvých. V šesti případech bylo zjištěno, že prodavači a hospodští podali dětem alkohol nebo tabákové výrobky a čtyřiatřicetkrát byl porušen zákaz kouření na vyhrazených místech.

„Podobné akce budou následovat i v letošním roce, přičemž dále pokračuje naše součinnost nejen s policisty, hasiči, ale dalšími složkami na území města. Kromě toho obdobnou činnost vykazují i strážníci našich detašovaných pracovišť jakými jsou Zlonice a do poloviny září loňského roku tomu tak bylo i ve Smečně, které si následně zřídilo vlastní městskou policii,“ uzavřel vedoucí Městské policie ve Slaném Pavel Štěpánek.