Základními principy vzdělávání v této školce je rozvíjet hluboký a trvalý vztah k přírodě, vést děti ke zdravému životnímu stylu, v neposlední řadě pak klást důraz na spolupráci a komunikaci s rodinou a vytvářet pohodové prostředí pro děti a pro jejich individuální rozvoj.

Děti jsou vedeny k samostatnosti a sebedůvěře, učí se znát své hranice, dodržovat rituály, naslouchat. Škola využívá různé projekty a námětové akce. V rámci rozvoje pohybových dovedností se její děti zapojily například do projektů Děti na startu a Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky, v rámci kterých se věnují atletice, gymnastickým dovednostem, manipulaci s míčem, ale i různým netradičním činnostem.

Projekt Mašinka, která jede do stanice Škola pak umožňuje nejstarším dětem systematickou přípravu na vstup do první třídy základní školy. Bělečská mateřská škola navíc pořádá různá tematická odpoledne s rodiči, jako jsou třeba Podzimní zavírání zahrádky, besídky pro rodiče, tvoření s rodiči, Čarodějnice a podobně. Školka se také snaží o to, aby vztah mezi dospělými a dětmi byl založen na vzájemné důvěře, toleranci a na vzájemné podpoře a pomoci.

Už zítra v tištěném vydání Kladenského deníku představíme děti z MŠ Hrdlív