V roce 1991 byla zařazena mezi zálohové organizace, v roce 1996 do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení. V roce 2003 byla jako dvoutřídní MŠ spojena se základní školou na Základní školu a Mateřskou školu Kladno, Velvarská 1206.

V září 2009 vznikla rekonstrukcí nevyužívaných prostor třetí třída. Školní vzdělávací program této mateřské školy se jmenuje Malí vědci objevují svět. Je zaměřen na využití unikátního technického zařízení a vybavení, kterým MŠ disponuje.

Cílem školky je umožnit dětem zkoumat, experimentovat ve všech oblastech živé i neživé přírody. Děti dostávají příležitost k rozvoji svých kognitivních schopností.

MŠ pracuje metodami smyslových a psychomotorických aktivit, zařazuje činnosti hudební, dramatické, pohybové. Dbá, aby děti měly dostatek času na různé typy her, protože ty jsou pro dítě předškolního věku nenahraditelné.

A jak vypadá den v této mateřské škole? Na děti čeká například hraní si s oblíbenými hračkami, stavebnice nebo malování. Nechybí ani proběhnutí se v tělocvičně či hraní si s míčem nebo na klouzačce. Kromě toho si děti povídají, hrají nebo něco zkouší s paní učitelkou. Někdo chce raději zpívat, kreslit, tvořit třeba z písku, keramické hlíny nebo papíru. Děti se učí správně mluvit, držet tužku i příbor. Ti nejstarší už mohou začít objevovat angličtinu, využívají počítače i tablet.

Už zítra v tištěném vydání Kladenského deníku představíme další třídu z MŠ Velvarská, Kladno-Švermov!