Školní vzdělávací program této mateřské školy se jmenuje Malí vědci objevují svět. Je zaměřen na využití technického zařízení a vybavení, kterým MŠ disponuje. Cílem školky je umožnit dětem zkoumat, experimentovat ve všech oblastech živé i neživé přírody.

Děti dostávají příležitost k rozvoji svých kognitivních schopností. MŠ pracuje metodami smyslových a psychomotorických aktivit, zařazuje činnosti hudební, dramatické, pohybové. Dbá, aby děti měly dostatek času na různé typy her, protože ty jsou pro dítě předškolního věku nenahraditelné.

A jak vypadá den v mateřské škole? Na děti čeká například hraní si s oblíbenými hračkami, stavebnice nebo malování. Nechybí ani proběhnutí se v tělocvičně či hraní si s míčem nebo na klouzačce. Kromě toho si děti povídají, hrají nebo něco zkouší s paní učitelkou. Někdo chce raději zpívat, kreslit, tvořit třeba z písku, keramické hlíny nebo papíru.

Děti se také učí správně mluvit, držet tužku i příbor. Ti nejstarší už také mohou začít objevovat angličtinu, využívají počítače i tablet.

Už zítra v tištěném vydání Kladenského deníku představíme MŠ Lány!