Původně jednotřídní předškolní zařízení vzniklo v roce 1947. Současná dvoutřídní mateřská škola využívá budovu MŠ a přilehlou velkou zahradu.

Žilinská mateřská škola má aktuálně kapacitu 39 dětí, přičemž do „Malé třídy“ dochází 16 dětí a do „Velké třídy“ pak 23 dětí. Kapacita bývá v posledních letech do posledního místa naplněna, a to nejen dětmi přímo ze Žiliny, ale také z okolních obcí.

Vybavení tříd umožňuje spontánní hry v hracích koutcích i skupinové činnosti v prostoru a u stolečků. Od roku 2003 byl za podpory zřizovatele a darů sponzorů téměř kompletně obnoveno vybavení obou tříd, školní kuchyně a jídelny pro předškolní děti a děti ze sousední základní školy.

Zahrada je vybavena dvěma pískovišti, skluzavkou, houpadly, vláčkem, zahradním domkem a dalším zařízením pro hry dětí. Příjemné prostředí školy, zahrady a blízký les, krásný v každém ročním období, jsou nejdůležitějšími místy v životě našich dětí. Spolu s dobrými vztahy, rodinnou atmosférou a pocitem bezpečí jsou základem pro kvalitní výchovu a vzdělávání.

V průběhu školního roku nabízí mateřská škola spolu se školním výchovným a vzdělávacím plánem také dobrovolné aktivity, jako např. hravou výuku anglického jazyka ve spolupráci s jazykovou školou Penguin Kladno či jarní kurz plavání v plaveckém bazénu v Tuchlovicích.

Už zítra v tištěném vydání Kladenského deníku představíme děti ze slánské MŠ Na Dolíkách!