„Panelová výstava bude bezplatně přístupná pod širým nebem. Kdokoli přijde do areálu a nebude chtít vstupovat přímo do bunkru, má možnost si ji prohlédnout a stejně tak i další venkovní expozice,“ sdělil předseda Matěj Louda.

Díky tomu, že se od 1. července mění podmínky covid restrikcí, budou moci průvodci s návštěvníky poprvé od loňska projít jak prostory v bunkru, tak nabídnout občerstvení.

„Od soboty budeme provádět skupinové prohlídky po dvaceti lidech. Skupinky bývaly dříve třicetičlenné. Aby bylo možné dodržet dostatečné rozestupy, o deset lidí jsme počet snížili. Lidé k nám budou muset dovnitř vstupovat i nadále v respirátorech. Přece jen jsou to uzavřené podzemní prostory, kde nejsou okna a nemůžeme běžným způsobem větrat. Někomu je to třeba nepohodlné, ale za současného stavu je to ku prospěchu všech,“ vysvětlil Matěj Louda.

Prohlídky v bunkru se konají každou hodinu, přičemž poslední skupina vychází v 15 hodin. „Vzhledem k tomu, že pan major, který provádí skupinky v neděli, náhle onemocněl, budeme první dva týdny provádět pouze v sobotu. Více v současném počtu členů zatím neobsáhneme. Je to přece jen náročné, když povážíte, že i my máme v týdnu své běžné zaměstnání," vysvětlil Matěj Louda. „I tak se ale na návštěvníky moc těšíme,“ dodal Louda.

Zvířata ve volné přírodě

Přestože covid poněkud pozastavil plány členů spolku na rozšíření expozice, nyní se budou snažit dohnat, co zameškali, aby se mohli příchozí těšit na další exponáty.

Kromě vojenské tematiky a raket, mezi kterými jsou i unikáty, návštěvníkům udělají radost také zvířata ve volné přírodě. Trávu na rozlehlých pastvinách někdejší protiletadlové raketové drnovské základny totiž spásají ovce i celá kozí rodinka. Drnov tak určitě za návštěvu stojí.

Mimo panelové výstavy se vstupné do areálu platí. Spolek si na nájem areálu musí vydělat, jelikož má prostory muzea v pronájmu od Dobrovolného svazku okolních (DSO) obcí Terra Prosperita, kam patří Slaný, Knovíz, Zvoleněves a Žižice.

„Roky jsme svazku platili za pronájem bunkru sto korun ročně, nyní nám DSO taxu zvedl na 120 tisíc korun ročně. Když povážíte, že jsme byli deset měsíců nuceně uzavřeni a odpustili nám jen tři nájmy, je velice těžké takovou hobby činnost ufinancovat,“ konstatuje na závěr Matěj Louda.