Moderní tematická výstava s interaktivními prvky poskytuje návštěvníkům unikátní pohled do světa soli - její historie, těžby, využití a především mapuje vztah k městu Slaný. Dlouho očekávanou expozici otevírá světově nejrozsáhlejší sbírka slánek na světě. Město Slaný jich dosud shromáždilo čtyři a půl tisíce. V nové expozici je k vidění čtvrtina kolekce, včetně největší slánky na světě která pojme až 40 kilo soli.

„Sůl je neodmyslitelnou součástí historie našeho města. Už před lety začalo naše infocentrum shromažďovat sbírku slánek, o kterou je čím dál větší zájem. Dlouhodobě se snažíme zatraktivnit Slaný potenciálním turistům, a tak jsme se rozhodli soli věnovat celou expozici. Věříme, že se stane cílem návštěvníků našeho královského města,“ řekl Radek Vondráček, místostarosta Slaného.

Vernisáže se zúčastnila i manželská herecká dvojice Jana Boušková a Václav Vydra, kteří mají ke Slanému i osobní vztah. Nechyběla ani podkresová hudba v podání místních DJ The Duplicates Salty Drum & Bass. I oni mají slánku ve svém logu.

Pro návštěvníky všech věkových kategorií je připravena pestrá interaktivní expozice. Děti se mohou zapojit do tvůrčích aktivit spojených nejen s tematikou soli. V dětském koutku pak můžou například skládat Lego. Pro starší zájemce jsou k dispozici interaktivní tabule a několik tabletů, které umožňují prozkoumávat solnou historii a její vliv na současnou společnost.

Návštěvníci si prohlédnou slánskou sůl, která byla objevena při pokusu těžit uhlí ve Slaném. Naleziště soli bylo odhaleno v hloubce jednoho kilometru pod zemí. Součástí výstavy jsou zároveň velmi vzácná vyobrazení zaniklých slánských lázní – fotografie z počátku 20. století a zejména rytina ze 40. let 19. století. Jiný obrazový záznam o existenci lázní nebyl zachován.

„Vytvoření komplexní expozice, spojující historii Slaného s významem soli od pravěku po současnost, představuje unikátní syntézu. Dílčí kapitoly odkazují na široké spektrum oborů, od přírodovědy po humanitní vědy. Ukazují souvislosti mezi světem soli a životem lidí. Multimediální prvky přispívají k atraktivitě expozice, zejména u mladších návštěvníků, podporují zájem o poznání a studium. Tvorba moderní muzejní expozice je nesmírně složitým projektem. Vyžaduje spolupráci různých specializovaných profesí a pečlivou přípravu každého detailu. Každý prvek expozice musí mít jasný smysl, což vyžaduje čas a preciznost. I přes časovou náročnost a dodávky z Německa je výsledek unikátní a stojí za to,“ popisuje přípravu výstavy Jan Čečrdle, ředitel Vlastivědného muzea ve Slaném.

Na přípravě expozice spolupracovalo muzeum s místním Gymnáziem V. B. Třebízského a se společností FORM-A, která se specializuje na navrhovaní a realizaci interiérů. Na projektu pracovala ředitelka společnosti architektka Lenka Bednářová.