Lokalita zvaná Amálie, která se rozprostírá na ploše kolem 500 hektarů, bude díky projektu obsahovat mokřady, rybníky a zavlažovací systémy v kombinaci s moderními technologiemi.

Mezi nejnovější kroky patří vytvoření tří pokusných parcel, na kterých se bude ověřovat protierozní účinnost a schopnost infiltrace povrchové vody při pěstování čiroku. „Ve spodní části pokusných ploch jsme instalovali protierozní zábranu, která slouží k usměrnění povrchového odtoku, který měří průtok vody,“ vysvětlil Zbyněk Kulhavý z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, který na projektu spolupracuje.

Podle rektora Skleničky, který je zároveň hlavním koordinátorem Centra pro vodu, půdu a krajinu, je třeba půdu dostat do takového stavu, aby odolala klimatickým změnám. Lokalita u Lán byla podle něj vybrána i z toho důvodu, že je zde takzvaný srážkový stín (sušší oblast s minimem srážek), což simuluje podmínky, které po roce 2030 budou zřejmě na většině území ČR. "Jde o udržitelnost hospodaření v krajině," uvedl Sklenička.

Lokalita Amálie spadá pod správu Školního zemědělského statku ČZU, vymezuje ji Brejlský potok a Králův luh. Jde o pilotní projekt Centra pro vodu, půdu a krajinu. Následovat mají i další, a to lesní krajina a urbanizovaná krajina.