Důvodem vzniku malých knihovniček na zastávkách byla nutnost vyřadit některé knihy z místní knihovny. Ty teď nově slouží potřebám autobusových cestujících. Veřejnost si zde může knihy půjčit a vrátit, nechat, nebo vlastní knihy do knihovniček umístit.

„Osobně jsem koupil tři knihovničky a připevnil je do trojice čekáren autobusu. K tomu jsem navíc umístil také povídání, proč máme knihy v čekárnách,“ uvedl pro Kladenský deník knovízský starosta Vítězslav Richter, který zároveň vymyslel motto: „V Knovízi s knihou… s knihou do autobusu.“