Kamera za bezmála 640 tisíc korun, která je v současné chvíli nejvzdálenějším bodem od centrálního pultu umístěného v budově staré radnice, kde sídlí Městská policie na Masarykově náměstí, byla pořízena díky dotaci 
v rámci projektu prevence kriminality.

Jak potvrdil slánský preventista Ľudovít Šikorský, městu se podařilo získat po pěti letech podporu z Odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra České republiky.

„Uvedený investiční projekt byl v prevenci kriminality 2015, ale i v žádosti města uveden s nejvyšší prioritou. Máme radost, že byl kladně vyřízen. Státní dotaci ve výši 350 tisíc korun, což je maximální limit pro dotaci, nám přidělilo ministerstvo vnitra. Sami se podíleli částkou bezmála 288 tisíc korun," říká k podmínkám projektu Šikorský.

Podle jeho slov bylo při umisťování tohoto bodu nutné brát v úvahu zejména velkou vzdálenost od základny i nepřímou viditelnost na budovu Městské policie Slaný, kde je operační středisko a instalované řídící, ovládací a datové centrum.

Kvůli tomu bylo nezbytně nutné přenos povelů, dat a obrazů provést přes nové retranslační místo, jehož kompletní výstavba byla součástí nákladného projektu.

Jak už jsme zmínili na počátku, lokalita u aquaparku, kde se nyní vedle brány borců kamera nachází, byla vytipována zejména proto, že byl zde dlouhodobě pozorován nárůst trestné činnosti a přestupků.

Na bezpečí obyvatel, jejich majetek i pohyb osob na sportovištích nyní kamera bedlivě dohlíží čtyřiadvacet hodin denně.

„Věříme, že nový kamerový bod přispěje k většímu pocitu bezpečnosti u návštěvníků sportovišť, ale i žáků školy a obyvatel sídliště. Vytlačí z této lokality různé skupinky přestupců, hlavně z řad mladistvých" uzavírá slánskýpreventista.