„Věřím, že nová kamera přispěje ke snížení kriminality v dané lokalitě. Co se týká našeho městského systému, ten je od roku 2007 modernizován a má daleko větší účinnost než jeho předchůdce, a to hlavně v nočních hodinách,“ dodal starosta Martin Hrabánek.

Kamerový systém je koncipován tak, že programově neumožňuje nahlížení do zakázaných (soukromých) zón občanů. Přenos dat, obrazů a povelů mezi operačním střediskem a  kamerovým bodem je zajištěn bezdrátově. Obraz z kamer je využíván stálou službou městské policie a je propojen i do služebny Policie České republiky.