Primátora Kladna Dana Jiránka těší, že setkání s občany přinášejí konkrétní návrhy, jak jednotlivé části města zlepšit. „Úpravu náměstí Karla Kindla máme připravenu. Prostor měla změnit tak, aby se stal místem pro obyvatele přívětivým a bezpečným. Teď bude záležet na ekonomice, kdy se projekt podaří zrealizovat,“ řekl primátor.

Návrh upravuje stávající tvar křižovatky a odstraňuje nebezpečná a kolizní místa. Vytváří zejména bezpečné průchody v hlavních pěších trasách, prodlužuje délku autobusové zastávky, v místech napojení na komunikace lépe definuje přednosti v jízdě. Asfaltová místa mají doplnit zelené a odpočinkové plochy, jde zejména o veřejný prostor v jižní části křižovatky.

„Návrh zohledňuje to, co lidé chtěli na loňském setkání. Je zachován stávající dopravní režim, ale zvětší se středový kruh v objezdu. Na tomto místě se pak mohou konat akce podobně jako v minulém roce. Počítáme i s výsadbou další zeleně. Návrh zohledňuje i lepší napojení pro pěší, které je tam aktuálně docela nešťastné,“ uvedl radní Lukáš Hanes.

Součástí záměru je také plán úprav stávající zeleně v západní části území za autobusovou zastávkou. Zastávka by měla být po rekonstrukci vstupní branou malého parkového prostoru s několika herními prvky, odpočinkovým prostorem a upravenou zelení. Tento parkový prostor bude přímo navazovat na plánovanou severojižní cyklotrasu Vítězná – Bresson.

Vizi města představil na nedávném setkání z občany také architekt města pro veřejný prostor Ivan Bergmann, který je autorem návrhu.

Veřejné prostranství se promění co nevidět také na Sítné před Domem kultury u kina Hutník. Přibudou tam nová parkovací místa. Kvůli tomu budou provedeny parkové úpravy, některé staré dřeviny zmizí a nahradí je nová výsadba. „Pokáceny budou pouze dva stromy. Podél ulice Josefa Čapka vysadíme dvacet nových stromů,“ potvrdil radní Hanes.

V těchto dnech probíhá výběrové řízení na zhotovitele. „Jde o investici zhruba osm milionů korun. Práce by měly začít ještě v létě a potrvají tři měsíce. Parkovací kapacita se v místě zvýší o třiatřicet stání,“ dodal Hanes.