Vědecká a výzkumná činnost bude soustředěna na udržitelnou výstavbu, zejména ve využití inovativních technologií, nových materiálů a obnovitelných zdrojů energie. Hlavním posláním centra je prosadit na trh energeticky efektivní budovy šetrné k životnímu prostředí.

Podle vedoucího projektu Zdeňka Bittnara tu budou tři unikátní zařízení. Jedná se o teplotní komoru, v níž budou moct vědci postavit domy ve skutečné velikosti a následně na nich budou napodobovat například podmínky extrémního horka nebo zimy.

„Vybavena bude enviromentálním mikroskopem pro výzkum materiálů a umělým Sluncem, které nám umožní se velmi fundovaně zabývat otázkami výroby energií, jež z něj pocházejí ," uvedl Bittnar.

Vědecké centrum je prý důležité, protože 40 procent energie vyrobené v Evropě spotřebují právě budovy a  výzkumem by se tato spotřeba mohla snížit.

„Potřebujeme, abychom si uměli vytvořit umělé prostředí, které je pro naše klimatické pásmo přijatelné a použitelné," vyjmenoval jeden z důvodů vzniku děkan fakulty strojní ČVUT František Hrdlička.

Centrum bude sídlit v Buštěhradu a na výzkumu se budou podílet čtyři fakulty ČVUT.  Ve Středočeském kraji je několik vědeckých center, hlavně v blízkosti Prahy.