Také v Kladně v minulých dnech měřící stanice vykazovaly vysoké koncentrace polétavého prachu Především ta ve Švermově. Je to však dáno i jejím umístěním.

„Ukazuje tradičně vyšší hodnoty. Před osmnácti lety mělo Kladno možnost doplnit systém imisního monitoringu provozovaného Českým hydrometeorologickým ústavem o dvě stanice AIM. Jedna stanice byla na základě přání meteorologů a tehdejší okresní hygienické stanice umístěna právě do Švermova. Úmyslně bylo zvoleno místo extrémně zatížené emisemi, tedy. u páteřní komunikace a na dně špatně odvětrávaného údolí zastavěného domy s lokálními topeništi," uvedla mluvčí kladenského magistrátu Lenka Růžková.

Vzhledem ke smogové situaci v Kladně bylo mateřským školám ze strany úřadu doporučeno, aby omezili pohyb dětí venku. „V úterý jsme na vycházku vůbec nešli. Snažíme se tím jejich zdraví chránit a čekáme, až se situace zase zlepší," řekla Kladenskému deníku například ředitelka Mateřské školy v ulici Josefa Hory Pavla Strnadová.

Město Kladno dlouhodobě podniká kroky ke zlepšení ovzduší. „Byla dokončena plynofikace všech městských částí. Kladno také podporuje změny vytápění v rodinných domech. Zpevňujeme prašné plochy, odbor životního prostředí věnuje zvýšenou pozornost čištění komunikací.. Ve Švermově bylo přistoupeno k dopravnímu omezení, a to zákazu vjezdu aut s hmotností nad dvanáct tun do Velvarské ulice. Důraz klademe i na zeleň. Loni vyrostl nový park Lesík," poznamenala mluvčí magistrátu.

Situace ve Švermově se částečně zlepšuje. Denní imisní limity jsou překračovány, roční imisní limity však byly už v roce 2015 pod limitem.