„Bohužel takové věci se stávají. Pochopitelně jsme vždy rádi, když se dítě narodí milujícím rodičům, ale i takový je život. Neznáme důvody, které k rozhodnutí maminku vedly. Neznáme její rodinnou situaci. Jakmile to bylo možné, podepsala revers a z porodnice odešla,“ potvrdila mluvčí ONK.

V každém případě je Martínek zdravý a je o něj dobře postaráno. Pokud matka své rozhodnutí nepřehodnotí, bude dítě nejspíše svěřeno do péče přechodné pěstounky. Dle zákona má rodinné prostředí přednost před ústavním zařízením. V současné době je jak ve Středočeském kraji, tak v Praze několik volných přechodných pěstounek, které jsou připraveny péči převzít.

Jak zjistil Kladenský deník, maminka Martínka, která už je čtyřnásobnou matkou, se nachází patrně v tíživé životní situaci, soudě dle toho, že sama je k trvalému pobytu hlášena v Kladně na radnici.