Minimální podíl vlastníka je 20 procent z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. Minimální výše příspěvku je 50 tisíc Příspěvek z Programu nelze poskytnout, jestliže byl na stejnou kulturní památku ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních programů ministerstva v oblasti památkové péče.

Součástí finančního podílu vlastníka může být příspěvek poskytnutý z rozpočtu obce nebo kraje, příspěvek nadací nebo jiných subjektů.

"Další informace naleznete v Zásadách, jejichž součástí je také formulář žádosti. Program se bude realizovat v jednom základním kole a pro správní obvod Statutárního města Kladna byla určena celková částka 904 tiíc korun," sdělila mluvčí kladenského magistrátu Lenka Růžková.

Žádosti na předepsaném formuláři včetně povinných příloh budou doručeny do podatelny Magistrátu města Kladna nejpozději 28. února.

Kontaktní osoba na odboru výstavby - oddělení památkové péče Magistrátu města Kladna je Ivana VOPIČKOVÁ (tel. 312 604 499, e-mail.: ivana.vopickova@mestokladno.cz).

Více informací najdete na internetových stránkách http://www.mkcr.cz/.