Projekt v celkové hodnotě přibližně 10 milionů korun zahrnuje komplexní úpravu území a jeho lepšího využití pro obyvatele a návštěvníky města. Opraveny budou chodníky, veřejné osvětlení, vysazena nová zeleň a doplněn městský mobiliář o nové lavičky, vodní prvek, hřiště pro děti a altán.

Projekt je financován z Regionálního operačního programu Střední Čechy v rámci Integrovaného plánu města Kladna. Získaná dotace bude činit až pětaosmdesát procent nákladů.

„V zahájení prací nastalo zdržení (pozn. red: start prací bylo poprvé magistrátem avizováno na letošní duben), na druhou stranu jsme rádi, že se vše podařilo dovést do konce. Vedle projektu na úpravu plochy za zhruba sedm milionů korun město za další tři miliony upraví chodníky v bezprostřední blízkosti bytového domu, na něž se dotace nevztahuje," konstatoval kladenský primátor Dan Jiránek.

Stavbyvedoucí Jakub Kosina Kladenskému deníku sdělil, že staveniště bylo převzato v pondělí, ve středu se na místě objevila první technika.

„Termín dokončení prací je stanoven sedmnáctého prosince. Některé práce by mohly zkomplikovat případné mrazy. Výsadba zeleně je zase závislá na postupu prací na nových chodnících vedoucích přes prostranství," poznamenal stavbyvedoucí.

Podle jeho slov bude nejprve upravena část směrem k Rozdělovu, následovat bude zbytek plochy. „Vodní prvek bude spočívat v umístění asi půldruhého metru vysokého kamene s cirkulací vody po něm. Mobiliář, tedy lavičky by měly být ze dřeva a kovu. Naprostá většina stávajících vzrostlých stromů bude zachována, vysazeny budou i zcela nové druhy. Plocha zeleně se zvětší, Cesty budou bezbariérové. Jejich povrch bude v kombinaci přírodní zámkové dlažby, v určitých místech barevné, a kamenných kostek. Dětské hřiště se bude nacházet v centrální části. Budou na něm houpačky a dřevěné herní prvky, třeba kočka nebo delfín," popsal některé detaily stavbyvedoucí.