Povolební situace už se rýsuje bezmála týden po volbách také ve Smečně. Svoji pozici v čele města by měla obhájit dosavadní starostka Pavla Štrobachová (Smečno – Vize 2014), která tím vstupuje do třetího volebního období. Voliči jí dali tentokrát nejvíce hlasů ze všech.

Smečenští se letos navíc dohodli překvapivě rychle. Veškeré domluvy ještě sice nejsou u konce, ale situace je mnohem klidnější než před čtyřmi lety. Dění po volbách 
v roce 2010 bylo tehdy hodně dramatické a koalici bylo velmi obtížné vůbec sestavit.

O spolupráci vyjednává Smečno – Vize 2014 s uskupením Společně pro Smečno. Zde je lídrem dosavadní místostarosta Tomáš Burda, který by měl funkci místostarosty vykonávat i nadále.

Rada města bude pětičlenná. „Spolupráce s místostarostou byla slušná a ráda bych v ní pokračovala. Nevyhýbám se ani komunikaci s dalšími kolegy, kteří jsou naladěni na stejný program a budou chtít pomáhat,“ řekla dosavadní starostka Pavla Štrobachová.

Podle jejích slov se na druhé straně stěží kdy dohodnou s tamní tvrdou opozicí, jíž je Smečenský Patriot. „Ti jsou trvale proti všemu. Patrně se asi nikdy nedohodneme,“ dodala starostka.

V opozici zůstanou s největší pravděpodobností ve městě i nadále komunisté. Zda se dlouhodobé neshody některých lidí ve smečenském zastupitelstvu pohybují i v rovině osobní, se lze jen dohadovat.

Pravdou zůstává, že ti, již povedou radnici, budou rozhodovat o následujících prioritách.

Za prvé dokončení kompletní rekonstrukce ulic, která byla zahájena už v minulém období. Další důležitou investiční akcí je plánované vybudování nové tělocvičny u horní budovy základní školy.

„Všechny projekty máme hotové a chybí jen potřebných 20 milionů korun. Žádali jsme o podporu z evropských peněz, ale zatím neuspěli. Spoléháme proto na nové programovací období, zda budou vypsány nějaké dotační tituly,“ dodává starostka.

Z vlastní pokladny by stavbu financovali jen stěží. Roční rozpočet se pohybuje kolem 27 milionů korun. „Nezbylo by nám na jiné akce, které bychom tím na pár let zastavili. Spoléháme proto na finanční pomoc zvenčí.

Budování tělocvičny budeme muset rozdělit asi na dvě etapy. Jednou je přestavba stávající tělocvičny na zázemí, což přijde na osm milionů korun. Druhou etapou je výstavba nového sportoviště, které má stát milionů třináct,“ doplnila Štrobachová. Vzhledem k tomu, že ve Smečně žije kolem 400 dětí, halu by místní viděli rádi dokončenou co nejdříve.

Poslední z výčtu investičních akcí, která je během na dlouhou trať, je revitalizace náměstí. Akce se vyšplhá k 50 milionům korunám. Místní by záměr rádi dokončili do roku 2020. Konečná podoba smečenského náměstí bude neméně tak pěkná jako například 
v sousední Kačici.