Vánoční odpolední mše se uskuteční na Štědrý den od 16 hodin na prostranství před kladenským kostelem Nanebevzetí Panny Marie u radnice. Kvůli aktuálním covid omezením se ale na náměstí nesmí sejít aktuálně více než 100 osob. Na dodržování počtu osob a rozestupů bude dohlížet městská policie. „Hodinu před bohoslužbou bude možné navštívit kostel, ale pouze k uctění jesliček,“ říká kladenský farář Martin Chleborád.

A připomíná, že po mši si budou moci lidé před kostelem připálit Betlémské světlo. Shodnou možnost přitom mají zájemci už dopoledne od 10 do 12 hodin před klubovnou U Kulaté báby v Podprůhonu.

Nebeská klenba

Takzvaná půlnoční začíná na náměstí před kostelem ve 21 hodin. O třicet minut dříve tam zazní koledy a vánoční písně v podání souboru Gemini musicales. I zde je nutné opět dodržet i na volném prostranství počet maximálně 100 osob v rozestupech.

V pátek 25. prosince, kdy věřící oslavují Narození Páně, se koná mše svatá od 8 hodin přímo v kostele Narození Panny Marie. V 10 hodin následuje velká mše venku před kostelem a v 18 hodin opět uvnitř kostela večerní bohoslužba.
Na Boží hod od 8.30 hodin se koná duchovní obřad v kostele svatého Mikuláše ve Vrapicích. Další bohoslužba se uskuteční v 10.30 v kostele v Hnidousích.

V sobotu 26. prosince na svátek sv. Štěpána budou věřící vítáni kostelích v Kročehlavech a Vrapicích v 8.30 hodin. V 10.30 hodin se sejdou v kostele v Hnidousích a  v 10 a v 18 hodin v kladenském kostele Nanebevzetí Panny Marie.

V neděli 27. prosince, kdy je svátek svaté Rodiny, mohou páry obnovit své manželské sliby. Koná se mše svatá v 10 hodin opět na náměstí před kostelem u radnice.

„Mše svaté budou probíhat bez podání ruky při pozdravení pokoje a bez lidového zpěvu,“ upozornil farář Martin Chleborád.

Připomněl také, že kvůli omezením mají v menších kostelích, ve Vrapicích a Hnidousích, přednost tamní farníci a pravidelní návštěvníci bohoslužeb.

Svaté přijímání doma

Jáhen kladenské farnosti Václav Slavíček nabízí věřícím, kteří se obávají nákazy mezi lidmi a nechtějí být ochuzeni o svaté přijímání, dopolední návštěvy v domácnostech dopoledne na Štědrý den nebo od 28. do 31. prosince. Musí se ale přihlásit předem prostřednictvím čísla 606 643 768 nebo mailové adresy slavicekvac@seznam.cz.