Za dobu existence, pomocí finančních prostředků od sponzorů nejen slánského regionu ale i s přispěním ředitelství nemocnice, se nadaci podařilo vybudovat na gynekologicko – porodnickém oddělení nadstandardně vybavené jednolůžkové pokoje 
s vlastním sociálním zařízením a doplnit přístrojové vybavení.

Na podporu nadace se za týden, v neděli 7. září, uskuteční ve Slaném na Masarykově náměstí od 15 hodin benefiční koncert. Koná se pod patronací Královského města Slaný. Je poděkováním všem dobrovolníkům za přípravu celé akce na slánském náměstí, za poskytnutí jejich služeb, propagace, organizačního nasazení, dárcům, bez kterých by ultrazvuk nemohl být pořízen a v neposlední řadě je vyjádřením úcty k mateřství a k těm, kteří u narození děťátek pomáhají.

„Snahou nadace je přispět svým dílem k tomu, že se budou všechny pacientky cítit na našem oddělení příjemně a bude jim bude poskytnuta péče na nejvyšší odborné úrovni,“ říká ředitelka Lenka Fechtnerová.

Obor gynekologie a porodnictví si podle svých slov vybrala pro jeho komplexnost. Spojuje v sobě problematiku interní i chirurgickou a ještě má svá jednoznačná specifika. „Lékař se při péči o těhotnou ženu stará nejen o ni, ale i o správný vývoj jejího dítěte.

Tedy o dvě bytosti najednou. Práci v oboru a dalšímu vzdělávání, tak jako většina kolegů, věnuji spoustu času a stejně tak nadaci, což také vyžaduje velké nasazení,“ dodává lékařka.

Nejen tato lékařka, ale i její kolegové v čele s primářem oddělení Radkem Wohlgemuthem a jeho zástupkyní Markétou Matouškovou, jsou hlavními pilíři, bez nich by nadace a oddělení stěží fungovaly. K týmu lékařů dlužno přičíst zejména zdravotní sestry Ivanu Martínkovou a Soňu Čechovou.

První je staniční sestrou na porodnici a druhá vrchní celého gynekogicko-porodnického oddělení. Mnoho let tvoří spolehlivý tandem. Ani se nechce se věřit, že tyto dvě dámy pomohly za čtvrt století na svět tisícům novorozenců, ať už přímo u jejich zrození či kvalitní péčí o jejich maminky.

Moderní přístrojová technika neminula ani je, a tak se celý život učí a vzdělávají, podobně jako lékaři.

Iva i Soňa poskytují předporodní kurzy, které oddělení poskytuje zdarma. Trpělivě odpovídají na dotazy budoucích maminek, ukáží porodní sál, pokoje, připravují muže, co obnáší přítomnost otce u porodu.

Laskavé a energické zároveň, tak jak je to třeba. Starají se o chod oddělení o personál, materiální vybavení. Zkrátka jsou prodlouženou rukou primáře a levá vždy ví, co dělá pravá.

Doma má jedna psa a druhá kočku, ale to je necharakterizuje. Shodnou báječně, jak se smíchem tvrdí. A nejlépe relaxují na zahrádce. Každá na své.

Primář Radek Wohlgemuth

1994 ukončeno studium na I. LF UK od stejného roku pracuje na gynekologicko-porodnickém oddělení. Nemocnice ve Slaném. V roce 2008 se stalprimářem oddělení. Je v pořadí osmým primářem od počátku existence porodnictví v roce 1947 při Nemocnici ve Slaném. Lékař je od dob studií věrný slánské nemocnici a svoje vzdělání a znalosti si neustále doplňuje. Získané certifikáty a dovednosti ho opravňují k vysoce specializovaným výkonům v oblasti gynekologie i porodnictví. Přimář Wohlgemuth se ve volném čase věnuje hlavně sportu free ride lyžování (to jest adrenalinu mimo sjezdovky), hraje dobře badminton, zajímá ho literatura a rád poslouchá hudbu.

Markéta Matoušková

Po absolvování 2. Lékařské fakulty UK nastoupila na gynekologicko-porodnické oddělení Kladno, kde jsem pracovala do 1. atestace jako sekundární lékař. Po návratu z mateřské dovolené začala pracovat na gynekologicko-porodnickém oddělení Nemocnice Slaný a zároveň působila v ambulanci v Kralupech. Následně přijala v Gennetu v Praze nabídku, kde se věnovala fetální medicině. V této době absolvovala i stáž v Dětském kardiocentru FN Motol zaměřenou na vyšetření srdeční anatomie plodů. Nyní působí v pozici zástupce primáře a v soukromé gynekologické ambulanci ve Smečně. Ve volném čase se věnuje rodině, ráda běhá, jezdí na kole, leze po skalách a relaxuje při hudbě a čtení knížek.

Lenka Fechtnerová

Po ukončení studia na 1. lékařské fakultě UK v Praze nastoupila v roce 1985 na gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice ve Slaném. Specializační atestaci získala tři roky poté. Od roku 1993 pracuje v soukromé gynekologické ordinaci. Dále spolupracuje ale i se slánskou nemocnicí při operačních dnech a při zajišťování služeb. Je členkou představenstva Nadace Mateřství. Od roku 2008 zde pracovala jako předsedkyně, nyní už rok jako ředitelka. Energii dobíjí v rodině, ale i sportem. Od mládí hraje volejbal, sjíždí řeky, má ráda hory například zdolala i Mont Blanc. Má ráda i adrenalinové zážitky, lyžuje. Ráda cestuje, ale velmi miluje i literaturu, divadlo a dlouhé procházky se svou fenkou.