Podle původních plánů měla budova projít celkovou rekonstrukcí. „Ve vazbě na stav objektu odkrytý v průběhu stavby se momentálně ověřuje proveditelnost oprav tak, jak jsou naplánovány. Tyto kroky týkající se stavby zároveň konzultujeme také s městem,“ uvedla mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.

Plány Správy železnic počítaly s tím, že je nutné budovu zrekonstruovat včetně veškerých konstrukcí a ponechat jen obvodové zdi. „Až v průběhu stavby však mohlo dojít k odkrytí hlubokých základů budovy. Nyní prověřujeme, zda tento materiál unese zvýšené zatížení nových konstrukcí budovy,“ uvedla Eberl Friebová.

Petardy a rachejtle vadí mnoha lidem a většině zvířat.
Kladno zakazuje petardy a rachejtle. Výjimkou je pouze silvestr a Nový rok

Mluvčí Kladna Vít Heral uvedl, že město nebude za každou cenu bránit stávající budovu. „K diskuzi je nové, moderní a funkční řešení, které může přinést i značné provozní úspory. Podmínkou města by v tomto případě ovšem byla co nejvyšší architektonická kvalita optimálně vzešlá z architektonické soutěže,“ dodal Heral.