Podle původních plánů měla budova projít celkovou rekonstrukcí. „Ve vazbě na stav objektu odkrytý v průběhu stavby se momentálně ověřuje proveditelnost oprav tak, jak jsou naplánovány. Tyto kroky týkající se stavby zároveň konzultujeme také s městem,“ uvedla mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.

Plány Správy železnic počítaly s tím, že je nutné budovu zrekonstruovat včetně veškerých konstrukcí a ponechat jen obvodové zdi. „Až v průběhu stavby však mohlo dojít k odkrytí hlubokých základů budovy. Nyní prověřujeme, zda tento materiál unese zvýšené zatížení nových konstrukcí budovy,“ uvedla Eberl Friebová.

Mluvčí Kladna Vít Heral uvedl, že město nebude za každou cenu bránit stávající budovu. „K diskuzi je nové, moderní a funkční řešení, které může přinést i značné provozní úspory. Podmínkou města by v tomto případě ovšem byla co nejvyšší architektonická kvalita optimálně vzešlá z architektonické soutěže,“ dodal Heral.