Přestože si Kladenský deník dával bedlivý pozor na to, aby obal zboží byl pokaždé neporušený a gramáž jednotlivých produktů byla pokaždé kontrolována na stejném vážícím zařízení, kde je předpokládaná stejná odchylka, nestačili jsme se divit, kolik informací na obalech produktů udaných výrobcem se od sebe liší.

I když se nám ve dvou kladenských supermarketech nepodařilo odhalit váhové rozdíly například u brambor, citronů, pomerančů, tuzemských jablek, mrkve ani cibule, na druhé straně v případě česneku, kopru nebo fazolových lusek jsme byli v minusu oproti tomu, co uvádí výrobce na sáčku. Navíc je třeba zohlednit i váhu mikrotenu nebo jiného obalu, o které se ani jeden z nich v popisu nezmiňuje.

Z celkového průzkumu pro nás jako největší šidiči vyšli: značka Clever užívaná společností Billa, podobně jako společnost Penam z Brna nebo Poex z Velkého Meziříčí.

Clever nezklamal ve váhovém rozdílu na kolínkách, špagetách nebo mramorové bábovce, společnost Penam zase asi zcela dobře neumí dovážit toustový chleba, strouhanku a Rosické těstoviny.

Při propočtu chybějících dvou gramů v každém sáčkuu oblíbeného ovoce v jogurtové polevě společnosti PoEx z Velkého Meziříčí jsme dospěli k závěru, že při ceně 20 korun za 90gramový sáček, který měl po našem zvážení pokaždé pouhých 88 gramů, si jen trochu šikovný balič–podnikavec přijde při tisíci prodaných balíčcích na rovných rovných 460 korun. A to už se vyplatí.(Výrobce na balíčku nikde neuvádí ani hmotnost sáčku, ani možnou odchylku. Vycházeli jsme tedy pouze z toho, co ukázaly váhy).

„Jsem z toho docela v šoku, že nás takhle natahují. Vždycky jsem si myslela, co je od výrobce originálně zabalené, že je zkrátka v pořádku. Už si dám ale pozor,“ řekla jedna z oslovených zákaznic.

Kaufland, Italská ulice, Kladno
výrobek:
Česnek Super Garlic, Čína
psaná váha 480 g
reálná váha 466 g rozdíl – 14 g
Kopr balený, Čerozfrucht
psaná váha 100 g
reálná váha 88 g rozdíl – 12 g
Lusky fazolové, Senegal,T.VA Noort BV
psaná váha 500 g
reálná váha 464 g rozdíl – 36 g
Cukr bílý krupice, Cukrovar Dobrovice
psaná váha 1000 g
reálná váha 992 g rozdíl – 8 g
Rosické těstoviny vaječné, Penam Brno
psaná váha 500 g
reálná váha 469 g rozdíl – 31 g
Meruňky v jogurtu, PoEx, Velké Meziříčí
psaná váha 90 g
reálná váha 88 g rozdíl – 2g
Billa, Kleinerova ulice, Kladno:
Výrobek: Rosický chléb toustový , tmavý pšeničný PENAM
psaná váha 250 g
reálná váha 244 g rozdíl – 6 g
Mramorová bábovka CLEVER
psaná váha 500 g
reálná váha 486 g rozdíl – 14 g
Špagety CLEVER
psaná váha 500 g
reálná váha 492 g rozdíl – 8 g
Chléb pšenično–žitný nebalený
reálná váha 1200 g
reálná váha 1126 g rozdíl – 74g
Kolínka dvojitá, CLEVER
psaná váha 500 g
reálná váha 498 g rozdíl 2g
Čorizo klobása, firma Pejskar, Police nad Metují
psaná váha 277 g
reální váha 276 g rozdíl 1 g

Rádi bychom se vyjádřili k článku redaktorky Kateřiny Husárové „Co je psáno, není vždy dáno“, který byl zveřejněn v Kladenském deníku dne 7.4. na straně 3. Článek upozorňoval na odchylky v gramáži vybraných produktů ve srovnání s údaji uváděnými výrobci na obalech. Vážení prováděli přímo redaktoři Kladenského deníku. Rádi bychom Vás informovali, že u všech zmiňovaných výrobků jsou dle platné legislativy povolené záporné hmotnostní odchylky (vyhláška Mze č.333/1997 Sb. ve znění vyhlášky 93/2000 Sb. a č.268/2006 Sb. v platném znění). Rovněž je na místě zdůraznit důležitost váhy, kdy kontrolní váhy musí být přesně kalibrované. Vámi uvedené odchylky, resp. jejich toleranci, jsme nechali prověřit oddělením jakosti společnosti Penam s následujícím závěrem: Rosický chléb toustový tmavý pšeničný 250 g, povolená záporná odchylka -5% (zjištěná váha 244 g, váha v toleranci je 237,5 gramů) – výrobek vyhovující. Mramorová bábovka 500 g, povolená záporná odchylka -6% (zjištěná váha 486 g, váha v toleranci je 470 gramů) – výrobek vyhovující

Špagety Clever 500 g, povolená záporná odchylka -4% (zjištěná váha 492 g, váha v toleranci je 480 gramů) – výrobek vyhovující

Kolínka dvojitá 500 g, povolená záporná odchylka -4% (zjištěná váha 498 g, váha v toleranci je 480 gramů) – výrobek vyhovující

Rosické těstoviny vaječné 500 g, povolená záporná odchylka -4% (zjištěná váha 469 g, váha v toleranci je 480 gramů) – výrobek má o 11 g nižší hmotnost než je povolená legislativou

Chléb pšenično-žitný nebalený 1200 g – povolená záporná odchylka -6% (zjištěná váha 1126 g, váha v toleranci je 1128 gramů) - výrobek má o 2 g nižší hmotnost než je povolená legislativou

U pšenično-žitného chleba není zcela jasné, zda se jedná o chléb Penam. Není zde uveden výrobce, ani datum. U tohoto chleba se mohlo jednat o chléb starší, vyschlejší. Také vážení mohlo být nepřesné (nekalibrovaná váha). Možností je samozřejmě více, ale pro správné určení příčiny o dva gramy nižší hmotnosti je potřeba více informací o daném produktu.

V případě těstovin byla na těstárně provedena opakovaná kalibrace vah a nebyla zjištěna žádná nesrovnalost. Systém je nastaven tak, že výrobky, které vyřadí detektor, případně kontrolní váha, padají do uzamčené skříně a mistr je na konci směny vyprázdní a zajistí jejich likvidaci.

Reklamace tohoto druhu byla společností Penam zaznamenána poprvé. Společnost PENAM je silně orientovaná na zákazníka a věnuje kvalitě svých výrobků mimořádnou pozornost. Systém jakosti ve společnosti zabezpečuje a udržuje Úsek řízení a kontroly jakosti. Společnost denně provádí kontroly jakosti výrobků.

Systém kritických bodů HACCP, který musí mít dle zákonných požadavků každý výrobce zaveden, je téměř na všech výrobních jednotkách PENAMU certifikován. Certifikát potvrzuje, že držitel certifikátu má vytvořeny předpoklady pro výrobu zdravotně nezávadné produkce. Mimo certifikaci HACCP má PENAM certifikován podnik a jednotky Rosice a Olomouc dle požadavků systému ČSN EN ISO 9001:2001.

S pozdravem,


Jaroslav Kurčík
Generální ředitel společnosti Penam, a.s.