"První práce čekaly stavbaře v Pavlisově ulici v úseku od ulice Kubelíkova po náměstí Edvarda Beneše. Nová silnice i chodníky byly hotovy v polovině července. Dále práce pokračují na samotném náměstí a na centrálních chodnících před budovou soudu. Poslední etapa bude zahrnovat chodníky před bývalou restaurací Asie a výstavbu parkovacího pásu a chodníku na protilehlé straně u budovy Policie České republiky," řekla mluvčí kladenského magistrátu Lenka Růžková.

"Náměstí Edvarda Beneše dosud sloužilo především k neorganizovanému parkování pro školu a budovu soudu a prostor již vůbec nesloužil lidem jako náměstí. Náměstí se tak stane plnohodnotnou součástí centra města," dodala Růžková.

Návrh řeší úpravu formou dlážděné plochy, doplnění vzrostlé zeleně a úpravu dopravního řešení. Součástí úprav je osazení podzemních kontejnerů na odpad, úprav veřejného osvětlení a doplnění odpočinkových prostor.

"Původní záměr osazení laviček byl po komunikaci a návrhu občanů pozměněn. Počet laviček byl proto zredukován a v prostoru se nakonec objeví lavičky bez opěradel, které budou sloužit především pro krátkodobý odpočinek a relaxaci. Parkovací místa budou řešena v zatravňovací dlažbě, centrální část náměstí bude v kamenné dlažbě. Součástí návrhu je osazení vzrostlých stromů," dodala Růžková.

Stavební a sadové práce včetně nového veřejného osvětlení vyjdou na 16,5 milionů včetně DPH.

Podzemní kontejnerová stání, která jsou v prostoru před soudem budována, by měla být jedněmi z třiceti, které tvoří investiční akci za více jak 36 milionů (bezmála 23 milionů tvoří dotace z Operačního programu životního prostředí).