Mezi letošní nejzásadnější investice patří například dokončení rekonstrukce kladenské části Podprůhon, revitalizace náměstí Sítná i někdejších kasáren v ulici Sportovců a jejich přestavba na vysokoškolský areál, sanace ekologických zátěží v bývalých koksovnách nebo dokončení rekonstrukce divadla a Mateřské školy v Habešovně.

V daňových příjmech Kladno počítá s částkou přesahující 853 milionů korun, přes 184 milionů korun by mělo dostat v rámci dotací od státu. Dotace na projekty spolufinancované z prostředků EU jsou v rozpočtu města Kladna předpokládány ve výši bezmála půl miliardy korun.

Při jednání o schvalování rozpočtu nechyběly požadavky na některé finanční přesuny. Například více peněz bylo uvolněno na projekt, který by měl hokejbal a florbal ve vetší míře dostat mezi žáky základních škol.

Při ´porcování medvěda´ dostal souhlas i požadavek předsedy opoziční Volby pro Kladno Milana Volfa na uvolnění jednoho milionu korun na vytvoření dvou samostatných výběhů pro medvědice v kladenském medvědáriu. Ty totiž dospěly a už se spolu nesnášejí.

Naopak odloženo bylo po kritice ze strany opozice hlasování o třímilionové dotaci pro Odborovou radu Poldi, která je majitelem Domu kultury na Sítné. Jeden ze zastupitelů, Stanislav Muláček (ODS), je totiž zároveň jednatelem firmy, která objekt provozuje . Když o dotaci měli zastupitelé hlasovat po jménech, raději ji odsunuli s tím, že si k celé situaci nechají vypracovat právní rozbor.