„Studenty jsme seznámili s možnostmi uplatnění u Policie České republiky. Informovali jsme je o přijímacím řízení, které musí všichni uchazeči o služebního poměru absolvovat. Kolega s nimi pohovořil o policejní škole, do níž nastoupí každý nový člen policejního sboru,“ uvedla Michaela Nováková.
Nabídka práce policistů podle jejích slov některé studenty zaujala. „Kladli konkrétní dotazy, které směřovali nejen k výběrovému řízení, ale i následné službě. Všetečné otázky jim byly policistou z obvodu velmi profesionálně zodpovězeny,“ uvedl Nováková.

Policie chce v podobných akcích pokračovat. slibuje si od toho doplnění chybějících policistů na Kladensku a Slánsku, kterých tu v současné době schází asi sedmdesát.

„Zájemci, kteří nenavštěvují střední školy a proto nebudou osloveni touto formou, nemusí ztrácet naději. Mohou se dostavit na policii v Havířské ulice, kde jim poskytneme všechny potřebné informace,“ doplnila Nováková.