Nová manažerka má na starosti dvě scény jak MDK tak Divadlo Lampion. Se zaměstnanci divadla a herci sešla v hledišti ve středu odpoledne, aby jim sdělila své plány. Přesto z velké části oba tábory zatím společnou řeč nenašly.

Umělecký šéf Jaroslav Slánský i jeho kolegové jsou od počátku přesvědčeni o tom, že konkurz na jednatelku proběhl nestandardním způsobem a vedení města do funkce jmenovalo osobu, která je úzce spojená s politikou. Proto vyhlásili herci už minulý týden stávkovou pohotovost. „S paní jednatelkou jsme se sešli ve čtvrtek a budeme jednat ještě i v pátek, nerad bych tedy cokoli předjímal,“ řekl ve čtvrtek odpoledne umělecký vedoucí MDK Jaroslav Slánský.

Divadelní odbory přesto zaujaly jasný postoj a ve čtvrtek odpoledne vydaly veřejné prohlášení podepsané předsedou, hercem Tomášem Hronem. Prohlášení obsahuje čtyři základní požadavky, jejichž splnění je nezbytné pro zahájení nové divadelní sezóny. Ta je prý v ohrožení. „Nová jednatelka byla jmenována proto, aby zajistila ekonomickou stabilitu divadla. Místo toho má v úmyslu zasahovat do uměleckého směřování obou divadel. Dále žádáme o navrácení jednatele Jana Krafky do pozice prozatímního jednatele divadla. Jedině tak může naplánovaná sezona zdárně proběhnou,“ zmiňuje mimo jiné v prohlášení Tomáš Hron. Pokud nebudou požadavky splněny, vstoupí soubor 11. září do stávky.

PROHLÁŠENÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE ZAMĚSTNANCŮ DIVADLA KLADNO S.R.O.

Vzhledem ke kritické situaci formuluje Odborová organizace zaměstnanců Divadla Kladno s.r.o. následující požadavky. Jejich splnění je nezbytné pro průběh divadelní sezony 2019 / 20.
1) I přes to, že nová jednatelka byla jmenována do funkce jednatelky z důvodu zajištění ekonomické stability společnosti, z rozhovorů se zaměstnanci vyplývá, že má v úmyslu zasahovat do uměleckého směřování obou divadel. Přes opakované výzvy uměleckého vedení Městského divadla Kladno odsouvá urgentní otázky personálního zajištění první premiérované inscenace nadcházející sezony. Žádáme odvolání Ireny Žantovské z funkce jednatelky společnosti. Již tři dny po jejím nástupu je zjevné, že nezískala důvěru zaměstnanců a sezona, respektive její průběh, je ohrožen.
2) Trváme na tom, že výběrové řízení, na jehož základě byla nová jednatelka jmenována, nemůžeme akceptovat z již dříve komunikovaných důvodů.
3) Žádáme o navrácení Jana Krafky do pozice prozatímního jednatele společnosti Divadla Kladno s.r.o. Jedině tak může předem naplánovaná sezona zdárně proběhnout, i přes problémy vzniklé probíhající situací.
4) Nesouhlasíme s případnou právní transformací Divadla Lampion a Městského divadla Kladno do dvou právních entit, což by vedlo ke zbytečnému vytváření nových pracovních pozic v době městem deklarované problematické ekonomické situaci. Hospodářské rozdělení vnímáme jako námět k diskuzi.

Vzhledem ke skutečnosti, že divadelní sezona 2019 / 20 již probíhá a byli jsme uvrženi do časové tísně způsobené neefektivním funkčním obdobím dočasného jednatele Dana Jiránka, a vzhledem k závažnosti výše uvedených bodů, klademe důraz na rychlé řešení nastalé situace.

Pokud našim stanoviskům bude vyhověno, jsme i v této kritické situaci připraveni s veškerou svou profesionalitou pokračovat v započaté a předem naplánované sezoně.
V opačném případě jsme připraveni vyhlásit stávku k 11. 9. 2019, což je termín prvního představení sezony.

Doufáme, že jednání nad výše uvedenými stanovisky a požadavky povede k tomu, že divadlo nebude politickým bojištěm, ale svébytnou a pokud možno apolitickou kulturní institucí, která udržuje se svým zřizovatelem zdravý dialog potřebný k jejímu správnému fungování.

K dnešnímu dni vstoupilo do odborové organizace téměř 70 % všech zaměstnanců společnosti Divadla Kladno s.r.o.

V Kladně dne 22. srpna 2019

Za odborovou organizaci

MgA. Tomáš Hron, předseda