Intendant protinapoleonských armád přijíždí do Slaného, aby zde dohodl ubytování vojáků a zřízení lazaretu. Jednání jsou úspěšná. Do královského města dorazí vojáci.

Ale až za rok, kdy vyvrcholí pětiletý cyklus městských slavností věnovaný právě období napoleonských válek.

Takový byl úvodní scénář městských slavností, které se o víkendu už počtrnácté konaly v centru města a jeho okolí.

Návštěvníci, kteří poprvé v historii slavností museli na sobotní hlavní program na Masarykově náměstí platit vstupné, se mohli mimo jiné těšit na hudební a šermířská vystoupení, ukázky sokolníků nebo šermířů. Vyvrcholením byl koncert Mira Žbirky.

Už v pátek se v rámci slavností ve Slaném uskutečnily sportovní hry mládeže, mše a koncert duchovní hudby se pro změnu konaly v neděli.

Pět otázek pro místostarostu Slaného Jaroslava Hložka.

Jak byl koncipován letošní ročník slavností?
Po období husitství se letos už počtvrté konají v duchu napoleonských válek. Jsou předposledním krokem před finále, které se uskuteční v souvislosti s dvoustým výročím bitvy u Chlumce u Teplic. Slaný bylo tehdy lazaretním městem protinapoleonských armád. Stane se tak i příští rok, kdy se ze Slaného vydají nadšenci v dobových kostýmech do Chlumce. Chtěli jsme, aby příští rok byly oslavy velkolepé, proto jsme letos oproti předchozím ročníkům pozvali méně těchto vojáků. Vše jsme nyní postavili spíše na příjezdu intendanta, jenž se s představiteli Slaného dohodl na vytvoření zmíněného lazaretního města.

Jaké přesto byly novinky letošního ročníku slavností?
Poprvé jsme na náměstí vybírali vstupné, což se trochu negativně projevilo při sobotní návštěvnosti Masarykova náměstí. Čáru přes rozpočet nám udělalo také hokejové utkání se Slovenskem, kterému asi dali mnozí přednost. Snažili jsme se obstarat velkoplošnou obrazovku, na níž jsme chtěli zápas promítat. To se ale nepovedlo, ukázalo se, že všechny velkoplošné projekce už jsou na tuto dobu předem zamluvené.

Jaký prapor a kdo nesl v čele průvodu?
Je to prapor se symboly města na jedné a České republiky na druhé. Nesl ho Vojtěch Kočka, který je velkým slánským patriotem a každý rok se na tuto událost velmi těší.

V průvodu šlo podle našich informací přes šest set dětí ze slánských škol…
Ano, je to tak. Velmi oceňuji, že se slánské školy aktivně zapojují. Žáci se v rámci dějepisu blíže seznamují s obdobím napoleonských válek.

Po husitství jste zvolili dobu napoleonských válek. Už máte v plánu něco dalšího?
Uvažujeme o tom, že se vrátíme do středověku. Třeba dcera slánského kata si za manžela vzala kata Mydláře. Tak třeba něco na katovské téma.