„Území od skleníku až po zeď domu se změnilo v řeku," popsal sobotní večer. Dům koupil v pětasedmdesátém roce. Shodou okolností právě tehdy zasáhla Běloky zatím poslední vážnější povodeň.

„Rozhodně to také nebylo nic veselého. Na pozemku jsme tehdy totiž měli uskladněno padesát metráků cementu. Když jste ho nekoupili do března, nedal už se pak sehnat," říká s tím, že podle pamětníků prý Běloky zasáhla v roce 1947 povodeň z rychle tajícího sněhu.

Ačkoli obec má určitá protipovodňová opatření, nynější přívalový déšť nepřekonatelnou hranici překonal. „Pochvalu zaslouží reakce obce, hasiči a všichni, kteří chtěli pomoci. Moc si toho vážíme," dodal Václav Vondráček.