Cena ze její vybudování 
v obou směrech, včetně například bezbariérových obrubníků a vyznačeného přechodu pro chodce, činila 3,4 milionu korun.

Zastávka není obsluhována prodlouženými linkami městské hromadné dopravy, ale všemi spoji stávajících regionálních linek ČSAD MHD Kladno, které tudy projíždějí ve směru na Kamenné Žehrovice. Konkrétně se jedná o linky označené písmenem A a čísly 35, 37, 38, 39, 40, 41 nebo 42.

V rámci integrovaného systému autobusů mohou cestující na území města využívat regionální linky za stejných tarifních podmínek jako dopravu městskou, a to jak při platbě v hotovosti nebo čipovou kartou. Platba kartou má dvě výhody. Nižší jízdné a možnost bezplatného přestupu do 20 minut po opuštění předchozího spoje.

Například dospělému, který z nové zastávky v Rakovnické ulici cestuje do Švermova, je při nástupu z elektronické peněženky odečteno jízdné 14 korun. Pokud do zmíněného časového limitu přestoupí na náměstí Svobody do spoje linek směřujících do Švermova, je zbytek cesty přepraven zdarma. Obdobně to platí i pro opačný směr jízdy.

„Novou zastávkou zkvalitnila dopravní obslužnost pro místní obyvatele, ale nová úprava ulice se zálivy pro autobusy také výrazně zlepšila vzhled tohoto frekventovaného příjezdu do města," poznamenal primátor Dan Jiránek.