Pasování na čtenáře, Noc s Andersenem, Knihovnický karneval, Drakiáda, velká čtenářská soutěž Cestovní pas, Rukodělné dílničky aneb čtení, hraní a tvoření s knihou –

je jen několik namátkou vybraných akcí během školního roku připravovaných pro dětské čtenáře slánskou Knihovnou Václava Štecha a její pobočkou Na Dolíkách.

Na své malé přátele však pracovnice tohoto kulturně osvětového městského zařízení letos nezapomněly ani o letních prázdninách. Spolu s výpůjčkami a posezením ve veselých prostorách klubu K, si děti spolu se svým doprovodem přijdou na své.

V připravované dopolední programové nabídce se nikdo určitě nudit nebude. Pod názvem (Ne) obyčejné prázdniny s knihovnou v zahradě kina se nabízí pro příchozí děti s rodiči, či sourozenci po oba letní měsíce sedm zajímavých dopoledních programů.

Děti mají za sebou už Knoflíkohraní, Námořnickou pohádku v podání Divadla Paleček. Na středu 27. července je připraveno Velké putování kapky Vandy a ve středu 10. srpna se při rukodělné činnosti s názvem Mazlenky má každý rád, bude tvořit z vlny a 24. srpna z papíru Ruličky do ručky.

Divadlo Paleček zahraje pohádku opět 25. srpna s titulem Anička a Honzík jedou do ZOO. Poslední srpnový den knihovna zakončí Malovanou středou.

Programy začínají v 10 a končí ve 12 hodin. Divadelní představení jsou připravena od 9.30 do 10.30 hodin. V případě nevlídného počasí se ze zahrady kina akce přesouvají do prostor knihovny.

Odrostlejší čtenáři mohou prázdniny trávit na příměstských táborech, které pro ně připravily město Slaný, knihovna a Infocentrum pod Velvarskou branou.