Nejatraktivnějším zaměstnavatelem mezi výrobními podniky se stala společnost Lego, která už od roku 2000 působí v Kladně a patří zde s více než 2 500 zaměstnanci k největším zaměstnavatelům. V celkovém pořadí napříč všemi kategoriemi se společnost umístila na 5. příčce.

„Velmi si tohoto ocenění vážíme, protože potvrzuje, že jsme vnímáni jako nejatraktivnější zaměstnavatel ve výrobní sféře. Jedním z hlavních pilířů, na kterých si společnost velmi zakládá, je Slib naším zaměstnancům. Jsme společnost podporující kreativitu a péči o své lidi. Věřím, že toto ocenění přispěje k tomu, aby lidé, kteří hledají práci ve výrobě, začali pracovat právě u nás.“ Uvedla Janet Kroes, generální ředitelka kladenské továrny Lego.

Ocenění Randstad Award pro nejatraktivnější zaměstnavatele v České republice se uděluje na základě výsledků z největšího celosvětového průzkumu zaměstnaneckých preferencí Randstad Employer Brand Research, který globálně probíhá již 17 let. Průzkum zkoumá atraktivitu největších zaměstnavatelů pro potenciální zaměstnance a dále to, co je pro zaměstnance důležité při výběru zaměstnavatele. V České republice se do průzkumu zapojilo téměř 7 500 zaměstnanců, kteří hodnotili atraktivitu 150 největších českých zaměstnavatelů z privátního sektoru.

„Kromě atraktivity respondenti firmy hodnotili z hlediska 10 základních atributů, které jsme definovali jako důležité v souvislosti se setrváním v zaměstnání nebo při hledání nové práce,“ řekl Jacek Kowalak, generální ředitel společnosti Randstad, s tím, že k těmto atributům mimo jiné patří pověst zaměstnavatele, možnosti kariérního posunu, atraktivní plat a benefity, atmosféra na pracovišti či zajímavá náplň práce. V rámci průzkumu respondenti rovněž uváděli, pro kterou z firem by rádi pracovali a jak znají a vnímají značky jednotlivých zaměstnavatelů.