Centrum má úřední hodiny čtyři dny v týdnu. Ze statistik ovšem vyplývá, že právě úterý je tu volnější než v ostatní dny. „Fronty se naopak tvoří v pondělí a středu," uvedl mluvčí radnice Vilém Frček.

Kladenské Centrum správních agend bylo v poslední době ve středu pozornosti zejména vzhledem ke sporadicky fungujícímu systému Centrálního registru vozidel. Kvůli dlouhotrvající nefunkčnosti i značné pomalosti systému se tu nashromáždilo velké množství lidí, kteří si potřebují vyřídit evidenci vozidel.

Ve starém, ale rychlejším systému, bylo možno obsloužit až 250 klientů denně. Současná maximální kapacita je však zhruba o 100 klientů nižší. Proto se zde tvoří fronty a vydávání lístků s pořadovými čísly musí být mnohdy už kolem poledne zastaveno.

A právě v úterky nastávají situace, že centrum už dopoledne zeje prázdnotou. A netýká se to pouze úseku evidence vozidel, ale i vyřizování občanských průkazů a cestovních dokladů. Ve středu ráno jsou zde opět fronty.

„Zřejmě je stále zažité, že úřední dny jsou pondělí, středa, na čtvrtek a zejména pak na úterý se trochu zapomíná. Abychom uspokojili co nejvíce klientů, zakoupili jsme vybavení pro další kabinu na vyhotovení dokladů a zvýšili počet úředníků," řekl kladenský primátor Dan Jiránek.

V Centru správních agend se také chystá instalace LCD panelu, jehož prostřednictvím bude možné on-line sledovat přibližné čekací doby u jednotlivých úkonů. Tato služba už funguje na internetu, ale ne každý má třeba chytrý telefon nebo jinou možnost podívat se na webové stránky města.

Drobným zpestřením je také nedávno vyzdobený dětský koutek. Díky dětským kresbám na zdech nyní působí útulněji.