Vzhledem ke covidové pandemii v loňském roce tradiční oceňování neproběhlo, z toho důvodu byly ve středu v Kladně uděleny ceny za loňský i letošní rok. Odměněno bylo celkem 11 knihovníků.

Slavnostní ceremoniál se uskutečnil za přítomnosti zástupců Krajského úřadu Středočeského kraje – radního pro kulturu Václava Švendy, předsedkyně Komise pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Středočeského kraje Lucie Cirkvy Chocholové a vedoucí odboru kultury Kateřiny Pešatové.

"Ocenění Středočeský Kramerius je zacílen na neprofesionální knihovny s dobrovolným knihovníkem, jehož práce je mnohdy nedoceněna a přitom nesmírně záslužná. Ve Středočeském kraji je více než sedm set veřejných knihoven, které působí v obcích a malých městech a lze je zařadit do kategorie neprofesionálních knihoven," řekl Radek Liška ze Středočeské knihovny v Kladně, který slavnostním dopolednem provázel.

Nejlepší oceněné knihovny nejsou pouze tradičními půjčovnami knih, ale stávají se kulturními středisky rozvíjejícími komunitní život v obci. Právě na knihovnice a knihovníky z takových knihoven je zaměřena cena Středočeský Kramerius. Oceněné schvaluje Středočeská vědecká knihovna v Kladně na základě nominací pověřených knihoven – městské knihovny v Benešově, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi a Příbrami.

"Účelem ocenění je podpořit aktivní dobrovolné knihovníky v jejich knihovnické práci a zároveň motivovat další, aby je následovali. Tímto knihovnickým oceněním chceme také motivovat vedení obcí k jejich podpoře. Pět výše uvedených knihoven vybírá oceněné podle řady kritérií, mezi které patří například aktivita, pořádání akcí, otevírací doba, stav knihovního fondu a jeho doplňování, aktivní komunikace s pověřenou či krajskou knihovnou, vybavení knihovny," dodal Radek Liška.

Ocenění jednotlivci získali v Kladně diplom, dárkový koš a samolepku s logem Středočeský Kramerius, kterou si mohou vylepit ve své knihovně.

Rok 2020

Obsluhovaný region Benešov
Obecní knihovna v Pyšelích - Miroslava Kocourková

Obsluhovaný region Kladno
Místní knihovna Kačice - Lenka Pokorová

Obsluhovaný region Kutná Hora
Obecní knihovna v Polepech - Marie Lelková

Obsluhovaný region Mladá Boleslav
Obecní knihovna Libiš – Jaroslava Vetešníková

Obsluhovaný region Příbram
Obecní knihovna obce Zvole – Věra Humlová

Rok 2021

Obsluhovaný region Benešov
Obecní knihovna v Přestavlky u Čerčan - Kamila Koháková (nedostavila se) a Helena Doležalová

Obsluhovaný region Kladno
Místní knihovna Ledčice - Jan Novotný (cenu převzala v.z. manželka Věra Novotná)

Obsluhovaný region Kutná Hora
Obecní knihovna Doubravčice - Markéta Holá Mišková

Obsluhovaný region Mladá Boleslav
Obecní knihovna Nehvizdy - Klára Strnadov

Obsluhovaný region Příbram
Obecní knihovna Drahlín - Marie Kuchařová