Respondenti měli odpovědět na to, kdo byl podle jejich názoru nejlepším a nejhorším prezidentem. Kdy se za dobu existence našeho státu republice nejvíce dařilo a zažívala rozkvět a kterou dobu oslovení lidé považují za období temna.

Odpovědi dotázaných obyvatel z Kladenska a Slánska se příliš nelišily v porovnání s ostatními regiony naší země. Mezi nejvýznamnější osobnosti československých dějin řadí lidé jednoznačně prvorepublikového prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Naopak největší pohromou pro stát a jeho obyvatele, byl, podle dotázaných, první dělnický prezident Klement Gottwald vládnoucí v čele státu v letech 1948 – 1953.

V anketě se objevují ale i výjimky poukazující na podivnou úlohu prezidenta Edvarda Beneše, který byl například podle ředitele kladenské ČSAD MHD okolnostmi přinucen dělat nepopulární kroky a opatření. Ke státníkům, kteří jsou negativně vnímáni, lze zařadit dokonce podle jediné oslovené respondentky polistopadového Václava Havla.

Část dotázaných by přes všechna negativa současnosti neměnila dobu, ve které žijeme. Jiní by si pro změnu rádi na vlastní kůži zkusili, jaké to bylo žít v první republice.

Na co oslovení odpovídali

Stanislav Švarc, 68 let, emeritní ředitel ZŠ, Slaný

Pro mne je to T.G. Masaryk, velké výhrady mám ke Klementu Gottwaldovi za vazalství se Sovětským svazem. Doba největšího rozkvětu byla podle mne doba od roku 1945 – 1948. Nejtemnější období bylo podle mne v dobách okupace 1939 – 1945 a následně od roku 1968 – 1989. Mně se líbí v současnosti.

Stanislav Švarc, 68 let, emeritní ředitel ZŠ, Slaný
Jaroslava Broulíková, 43 let, podnikatelka, Slaný

Jaroslava Broulíková, 44 let, podnikatelka, Slaný

Za největší osobnost považuji jednoznačně T.G. Masaryka. Výhrady mám k dobám socialismu, tudíž bych jmenovala prezidenta Gustáva Husáka. Za dobu největšího rozkvětu mám osobně dvacátá léta minulého století, kde by se mi líbilo i žít. Dobou temna jsou pro mě určitě 50. léta a politické monstrprocesy.

Petr Sklenička, 38 let, ekonomický pracovník, Kladno

T. G. Masaryka, ale nevím, zda si ho příliš neidealizujeme. Výhrady bych měl určitě ke Klementu Gottwaldovi. Naše republika se dobře vyvíjela před okupací v roce 1968. Za dobu temna považuji druhou světovou válku. Kdybych mohl, vyzkoušel bych si dobu první republiky.

Petr Sklenička, 38 let, ekonomický pracovník, Kladno
Jitka Krňanská, 50 let, fotografka Královice

Jitka Krňanská, 50 let, fotografka Královice

Líbí se mi T. G. Masaryk, byl čestný a spravedlivý. Výhrady mám k Václavu Havlovi, který zaprodal republiku. Naše země asi nejlépe prosperovala v roce 1968 před okupací. Temný úsek našich dějin je normalizace kolem roku 1970. Přesto na dobu svého dětství ráda vzpomínám a neměnila bych.

Vladimír Eichler, 54 let, starosta Libušín

Pro mě je to jednoznačně T.G. Masaryk. Negativně na druhé straně vnímám Klementa Gottwalda. Doma temna je pro mě celá druhá světová válka. Za doby první republika vzkvétala, vše se tehdy pěkně nastartovalo. Nejraději bych zůstal v dnešní době.

Vladimír Eichler, 54 let, starosta Libušín
Ludomír Landa, 60 let, ředitel ČSAD MHD Kladno, Unhošť

Ludomír Landa, 60 let, ředitel ČSAD MHD Kladno, Unhošť

Nejvíce práce odvedl pro republiku T. G. Masaryk. Antonína Novotného si pamatuji z obrazu ve škole. K Evd. Benešovi mám výhrady, protože byl donucen dělat nepopulární kroky. Nejtemněji mám zafixovanou dobu po okupaci nacisty. Jsem rád, že žiji v této době, protože můžeme tvořit budoucnost.

Lubomír Volek, 43 let, rybářský hospodář, Unhošť

Největší osobnost je prezident osvoboditel, T. G. Masaryk. Negativně vnímám prezidenta Klementa Gottwalda a temná léta jsou pro mě od roku 1948 do roku 1968. Jako dobu největšího rozkvětu země vidím první republiku. Pokud bych si mohl vybrat, žil bych opět v současnosti. Člověk má žít v realitě.

Lubomír Volek, 43 let, rybářský hospodář, Unhošť
Josef Hošek, 60 let, majitel hokejové síně, Lány

Josef Hošek, 60 let, majitel hokejové síně, Lány

Jmenoval bych T. G. Masaryka a Edv. Beneše. Výhrady mám k Antonínu Novotnému, podle pamětníků to nebyl ideální státník. Roky rozkvětu určitě před druhou světovou válku. Nejtemnější dobou naší země doba po roce 1950, kdy nastaly politické procesy. Dobu, ve které žiji bych neměnil.