„Kácení by ale již mělo být u konce a vše nahradíme novou výsadbou a navíc pro tuto oblast vhodnějšími stromy a zelení,“ potvrdila Kateřina Přibylová z tiskového odboru kladenského magistrátu.

Vegetační úpravy jsou podle odborníků připravené tak, aby zde vznikl lesopark, který nijak nenaruší provoz in-line dráhy ani charakter Sletiště. „Naopak, počítáme zde se začleněním herních i naučných prvků společně s vytvořením vhodného místa pro krátkodobou rekreaci doprovázenou novým mobiliářem,“ dodala Přibylová.

 

Podle dendrologů je koncepce stromového patra je založena na hodnotných stávajících dřevinách. V rámci inventarizace a klasifikace dřevin byly vybrány cílové dřeviny, především dub a javor klen, které budou tvořit nosnou kostru porostu. Zároveň je zachována řada doplňkových dřevin, především smrk, několik jeřábů, lip a javor babyka.

„Nově navržené stromy jsou situovány na místa, kde budou pohledově a funkčně tvořit celek se stávajícími stromy. Cílem je doplnění dřevin do obvodových kulis, dosadbami stabilizovat stávající dřeviny v centrální části a zároveň zachovat několik volných, slunných ploch společně s volně rostoucími bylinami,“ uzavřela Kateřina Přibylová.