Ve zrekonstruované části bloku C2 budou umístěny například ambulance pediatrie, ortopedie a urologie nebo také dětská jednotka intenzivní péče, neonatologie či oddělení šestinedělí.

Po červnové kolaudaci zrekonstruovaných prostor je bude nemocnice postupně přebírat od zhotovitele stavby. "Dle předpokladů by toto období s eventuálním odstraněním případných vad a nedodělků mělo být hotovo přibližně na přelomu června a července," uvedl mluvčí Oblastní nemocnice Kladno Zbyněk Boublík.

Následně se opravený blok dovybaví nábytkem a zdravotnickým zařízením. "Pak se už do pavilonu přesunou dle předem stanoveného plánu příslušná zdravotnická pracoviště. Skončí tak období provizorního chodu. Proces přesunů pracovišť završí ještě další související logistické přesuny, aby se celé fungování nemocnice vrátilo do standardního režimu," dodal mluvčí.

Končící celková rekonstrukce bloku C2 představuje završení dalšího logického kroku v modernizaci monobloku celé nemocnice a navazuje na již zrenovované objekty C1 a B a novostavbu budovy Centra akutní medicíny (CAM).

V zrekonstruované části bloku C2 budou umístěny:

Suterén - Ambulance pediatrie

Přízemí - Gyncentrum a urogynekologická ambulance - Ambulance ortopedie - Ambulance urologie

1. patro - Ortopedie – lůžkové oddělení

2. patro - Dětská JIP

3. patro - Urologie – lůžkové oddělení

4. patro - Neonatologie – novorozenci - Šestinedělí – lůžkové oddělení

5. patro - Klinické laboratoře