Ve vazbě na peníze od EIB se tyto velké stavební akce připravovaly od počátku, připomněl krajský radní pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS), že rozsáhlé projekty včetně nalezení finančních zdrojů se dlouhodobě chystaly už uprostřed minulého volebního období. „Akce jsou uvedeny v seznamu registrovaných projektů k financování z úvěrových zdrojů od EIB a bankou byly schváleny,“ konstatoval.

Určení peněz z výhodného úvěru nyní svým hlasováním potvrdili i středočeští zastupitelé. „Nyní budou s jednotlivými nemocnicemi uzavírány dodatky smluv o poskytnutí dotací,“ přiblížil Pavlík další postup. Smlouvy o poskytnutí peněz kraj podepíše i se záchrannou službou.

Do tří nemocnic míří stamiliony

Největší „balík“ je určen Oblastní nemocnici Příbram: dotace ve výši 370,33 milionu korun. Tyto peníze poslouží na rekonstrukci a přístavbu budov N a D2; stačit ale nebudou. Celkové náklady dosahují 465,33 milionu. Podle údajů z krajského úřadu půjde 95 milionů korun z vlastních zdrojů nemocnice, případně z Integrovaného regionálního operačního programu.

Přes tři sta milionů směřuje ještě k Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov. V jejím případě jde o investiční dotaci ve výši 337 milionů korun na pavilon centrálního příjmu. To je akce s celkovými náklady 587 milionů; čtvrtmiliardovou dotaci dostala nemocnice od kraje už loni.

Nad tři sta milionů korun se šplhají i peníze pro Oblastní nemocnici Kolín – byť částky uváděné do smluv vlastně začínají jedničkami. Kolínské nemocnice se však týkají dvě dotace: jedna, ve výši 128,40 milionu korun, na rekonstrukci v pavilonu E, druhá, dosahující 172,62 milionu, na rekonstrukci v pavilonu O.

Tato druhá akce si v souhrnu vyžádá investiční dotace ve výši 350,33 milionu; 177,7 milionu nemocnice dostala už loni. V porovnání s ostatními částkami lze o dotaci pro Oblastní nemocnici Kladno hovořit jako o „drobných“: dostane 23,46 na ústavní kuchyň a jídelnu. O malých cifrách zde nicméně řeč není. Celkové náklady dosahují 95 milionů – a nemocnice ještě bude kraj žádat o dalších 71,54 milionu.

Na stanovišti záchranářů se „ušetří“

Původní návrh také obsahoval 95milionovou dotaci na vybudování nových výjezdových stanovišť středočeských záchranářů. S rozdělením se počítalo pro Benešov (40 milionů korun), Říčany (30 milionů) a Slaný (25). Tomáš Zmuda (Piráti) však zastupitelům předložil návrh výboru pro zdravotnictví, aby akce ve Slaném byla vypuštěna. „Tato investice aktuálně není na pořadu dne,“ řekl Zmuda s odkazem na fakt, že provoz této základny nezajišťuje krajská záchranka, ale smluvní partner: Asociace samaritánů ČR.

Radní Pavlík poznamenal, že záchranná služba má se samaritány smlouvu, která nyní „prochází revizí a nastavením nových parametrů“. Jako naléhavější vidí potřebu řešit situaci v Brandýse nad Labem, kde záchranáři působí v „dočasných podmínkách“. Právě do Brandýsa by si Pavlík přál přesměrovat peníze nevyužité ve Slaném – to však kraj musí nejprve dojednat s EIB.