Modernizace navazuje na předchozí renovaci radiodiagnostického oddělení a posouvá péči ke špičkové evropské úrovni. Náklady na rekonstrukci a nové vybavení přesáhly 110 milionů korun.

Přestavbou a modernizací prošel především operační trakt chirurgického oddělení a urgentní příjem v budově B. Velký operační sál se rozdělil na dva menší chirurgické sály. Vznikla moderní čekárna s vyvolávacím systémem a proměnily se i ambulance a přilehlé chodby.

Současně vznikla speciální místnost pro neodkladnou akutní péči pacienta přivezeného záchrankou, tzv. emergency room. Samotný urgentní příjem, který denně odbaví stovku pacientů, se rozšířil o expektační místnost. Tam mohou být monitorovány životní funkce pacientů na čtyřech lůžkách s vybavením obdobným jednotce intenzivní péče. Nedílnou součástí celého oddělení je i zázemí pro lékaře a sociální zařízení.

„Sdruženou velkokapacitní čekárnu s recepcí a vyvolávacím systémem jsme vytvořili zastřešením atria. Samozřejmě se nabízela možnost zastavět park v areálu nemocnice, touto cestou se však vydat odmítám. Nemocniční park je naší chloubou a jako park by měl sloužit pacientům při rekonvalescenci a dalším generacím pro potěchu,“ upřesnil ředitel Nemocnice Slaný Štěpán Votoček. Čekárna pojme až 60 lidí. Součástí čekárny jsou nové toalety.

Nemocnice vybavila operační sály moderními operačními stoly, světly, vzduchotechnikou, anesteziologickými stativy a dalšími nezbytnými přístroji. Sály doplňuje nový pojízdný rentgen a plazmový sterilizátor. Zdi a panely mezi místnostmi jsou z bezpečnějšího a hygieničtějšího materiálu, jehož čistota se udržuje pouze omytím a dezinfekcí. U sálů vznikl prostor pro dospávání pacientů po lékařských zákrocích, kde je též možné monitorovat životní funkce.

Starosta města Martin Hrabánek dodal: „Nemocnice ve Slaném pokrývá nejen potřeby Slaňáků, ale i obyvatel v širokém okolí města. Nemám na mysli pouze oblast Středočeského kraje, ale i kraje Ústeckého, zejména Lounsko. Jsem pyšný na to, že naše místní nemocnice může poskytovat velmi kvalitní zdravotnickou péči za pomoci špičkových technologií. Zásluhu na úspěšnosti má samozřejmě i výborné vedení nemocnice, které se dlouhodobě snaží o zvyšování úrovně poskytovaných služeb.“

Slavnostní otevření operačních sálů se uskutečnil za účasti vedení města, řady významných osobností veřejného i politického života včetně hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové a radního pro oblast zdravotnictví Pavla Pavlíka. Projekt byl z větší části financován z dotací. Realizace probíhala od poloviny roku 2022 do konce roku 2023 za nepřerušeného provozu.