Nezisková organizace HealthCare Institute (HCI) provádí každoročně celorepublikové porovnání nemocnic ve čtyřech rozhodujících faktorech. Mezi ně patří spokojenost pacientů, motivace zaměstnanců, efektivita procesů nemocnic a finanční zdraví. V posledním zmiňovaném se slánská nemocnice umístila, v kategorii Nemocnic zřizovaných městy a obcemi, celostátně na 2. místě za rok 2018.

„V podmínkách podfinancovaného zdravotnictví, znevýhodňujících především malé nemocnice, je stále obtížnější dělat kvalitní medicínu a současně vyrovnaně hospodařit. Děkuji zaměstnancům slánské nemocnice, že jí zůstávají věrní, pacientům, že jí důvěřují, a zřizovateli - městu Slaný za její dlouhodobou podporu. Medailové umístění v citovaném hodnocení bereme jako důkaz, že to má smysl,“ dodává k výsledkům ředitel Nemocnice Slaný Štěpán Votoček.

Finanční zdraví nemocnic je hodnoceno z veřejně dostupných zdrojů. Finančně zdravou nemocnicí je, dle autorů analýzy, ta, která má například dostatek prostředků na úhradu svých závazků, není předlužená, hradí své závazky v přiměřeném čase, financuje dlouhodobý majetek z dlouhodobých zdrojů, investuje do svého majetku, je vybavena majetkem umožňujícím poskytovat kvalitní zdravotní péči (co nejnovějším) anebo ta, která dokáže adekvátně odměnit svůj personál a podobně.

Nemocnice Slaný se pyšní z minulosti také dalšími oceněními. Dlouhodobě například boduje v soutěži Nemocnice očima pacientů, kde opakovaně obsadila přední příčky. Čtyřikrát se umístila jako druhá nejlepší nemocnice ve Středočeském kraji právě z pohledu pacientů.