Vedení města i nemocnice se zúčastnili opakovaného výběrového řízení na ministerstvu a je více než pravděpodobné, že k zamýšlené redukci oddělení nedojde a zdravotní pojišťovny podepíší svoje smlouvy v plném rozsahu.

„Nové výběrové řízení trvalo zhruba třicet minut. Oproti tomu minulému byla komise složena nejméně ze čtyřiceti odborníků, kteří diskutovali nad předloženým materiálem. Definitivní závěr bychom měli obdržet písemně do čtrnácti dnů. Pokud mohu charakterizovat svůj pocit z výběrového řízení, tak si myslím, že ve většině žádostí uspějeme,“ řekl starosta Slaného Ivo Rubík.

„Domnívám se, že k původnímu nesprávnému zhodnocení dat došlo tehdy před půl rokem jen proto, že byla vybrána z různě nastavených systémů sledujících činnost a výkonnost zdravotnických zařízení v celé republice,“ uvedl ředitel nemocnice Slaný Jiří Šimák.

Díky tomu, že slánská nemocnice vykazuje pod jeho vedením každoročně přesná a jasná čísla o tom, že konkrétní oddělení jsou vytížená a nemocnice navíc v žádném případě nepatří ke ztrátovým, je už dnes téměř jasné, že gynekologicko-porodnické, novorozenecké ani dětské oddělení ve Slaném zaniknout nesmí.