Krajští zastupitelé schválili 34 hlasy komunistů a sociálních demokratů zřizovací listinu Veřejného neziskového ústavního zdravotnického zařízení Středočeského kraje. Tu krajský úřad nyní zašle na ministerstvo zdravotnictví se žádostí o zápis do registru neziskových nemocnic.

„Tyto nemocnice nemohou být rozkradeny či prodány bez souhlasu zhruba tří pětin zastupitelstva, zatímco třeba u příspěvkové organizace nebo
akciové společnosti stačí k privatizaci nadpoloviční většina,“ podtrhl hejtman David Rath (ČSSD), v čem spatřuje hlavní přednost. „Další věc je
že neziskovky nemusí platit daň z příjmu a mohou být příjemci dotací z kraje, z EU, od státu, od měst. Dobrá zpráva pro zaměstnance je, že
poté, co se z nemocnic stanou neziskovky, by jim skokem měly vzrůst platy v průměru o 10 procent. To je dobrá zpráva i pro pacienty, protože
seženeme více zdravotnického personálu – nyní nám sestry i lékaři odcházejí za vyšším platem například do pražských fakultních nemocnic,“
shrnul hejtman přednosti neziskových nemocnic. Nezapomněl se přitom pochlubit, že zákon o nemocničních neziskovkách byl přijat v době, kdy v
křesle ministra zdravotnictví seděl právě on. Pacienti podle Ratha také jistě ocení, že neziskové nemocnice musejí sledovat a zveřejňovat
výsledky kvality péče, které zájemci najdou na internetových stránkách jednotlivých nemocnic.

Primátor Mladé Boleslavi Raduan Nwelati (ODS), jenž kdysi šéfoval mladoboleslavské nemocnici, ale kroutí odmítavě hlavou. Páteční rozhodnutí zastupitelů nepovažuje za dobré. „Vždycky jsem říkal, že každá nemocnice má mít svůj management, má být řízena z místa a ne z Prahy. Odtud bude někdo rozhodovat o tom, jestli pacienti budou mít dostupnou péči, aniž by znal, jak to v jednotlivých regionech vypadá,“ shrnuje své výhrady. Důsledky podle Nwelatiho mohou pocítit i pacienti: „Mohlo by se třeba stát, že manažeři z Prahy zruší ambulanci u nás v Mladé Boleslavi, protože neznají zdejší podmínky a nevidí do chodu té nemocnice.“ Také další zástupci pozice v krajském zastupitelstvu nesouhlasí – 18 zastupitelů bylo proti a 3 se hlasování zdrželi.

S neziskovými nemocnicemi v Mladé Boleslavi, Kladně, Kolíně, Příbrami a Benešově počítají i teze koncepce zdravotnictví v kraji, které
zastupitelé rovněž v pátek schválili. Podle Rathových slov bude nyní hospodaření těchto špitálů pod veřejnou kontrolou. Veřejně dostupné mají
být i velmi citlivé ekonomické údaje: „Například za kolik nakupují léky, za kolik staví, za kolik zajištění praní prádla, kuchyni – a dozví se i
jaké jsou tam platy zdravotnického personálu."

Poprask kolem pronájmů dialýz lze očekávat v nemocnicích Středočeského kraje v Benešově, Kladně a Příbrami. Z podnětu hejtmana
Davida Ratha (ČSSD) se nové vedení kraje i nemocnic bude snažit ukončit dříve uzavřené smlouvy. „Tváří se jako nevypověditelné, ale možná jsou
naštěstí neplatné,“ konstatoval hejtman s tím, že výhrady nemá pouze k dialýze v Mladé Boleslavi, kde vedení nemocnice tento provoz
nepronajalo, a dále k té kolínské, která jej v pronájmu za reálné částky. „V Mladé Boleslavi se ukazuje, že jedno lůžko dialýzy vydělá 79
tisíc korun. V Kolíně je pronajato za 80 tisíc. Jinde proděláváme: je pronajato na 70, za 60, v benešovské nemocnici, kde ta firma na své
náklady přestavěla budovu, ale faktury nikomu neukázala, dokonce za 10 tisíc korun,“ konstatoval Rath s tím, že v Benešově byla navíc takováto
smlouva uzavřena až do roku 2036. Na jednání krajských zastupitelů hejtman odsuzoval i ustanovení, která v případě vypovězení smluv
počítají s desetiletým placením smluvní pokuty.

Bývalý hejtman Petr Bendl (ODS) ale Ratha napomínal: „Je jednoduché někoho nařknout něčím nekonkrétním, když tu není a nemá šanci se
bránit.“ Informace svého nástupce označil Bendl za „politickou deklaraci“ a „snahu očernit všechno, co tady bylo“. „A jedny z prvních
dialýz, které se pronajímaly, byly za doby vašeho ministrování ve státních nemocnicích,“ připomněl Bendl Rathovo počínání na postu
ministra zdravotnictví.

Nynější hejtman Rath ale trvá na svém. Argumentuje výsledky kontrol vyslaných do nemocnic, která podle něj odhalily řadu problémů.
„Nemocnice byly okrádány na prádle, některým z nich dodává firma stříkačky, obvazy a další zdravotnický materiál za ceny, které jsou o 30
i 40 procent vyšší než nabídne velkoobchod,“ uvedl příklady s důrazem na slova, že ani po třech měsících od zahájení prověrek v nemocnicích se
ještě nepodařilo zmapovat všechno. Zatímco třeba zdravotní sestry v krajských nemocnicích leckde braly platy pod průměrem mezd v jiných
špitálech, pro řadu lidí prý nemocniční akciovky Středočeského kraje představovaly zlatý důl.

Něco takového podle Ratha nebude možné, až se krajské nemocnice přemění z akciovek ve veřejné neziskové nemocnice. Jakýmkoli negativním
tendencím prý zabrání veřejná kontrola. Bývalý hejtman Bendl ale nesouhlasí. „Management by ztrácel osobní odpovědnost,“ naznačil, jak
vidí souvislosti přeměny akciovek v neziskovky. Rath ale odmítavě kroutí hlavou. „Přečtěte si zákon o neziskových nemocnicích,“ vyzval Bendla.