Loni v prosinci byl vyměněn management kladenské nemocnice. Nové vedení zadalo po převzetí zdravotnického zařízení vstupní audit, jenž odhalil některé problémy, které se dlouhodobě promítají do provozu a hospodaření.

Jedním z nejmarkantnějších je zakoupení kobaltového ozařovače, který je v současnosti stále uskladněn u dodavatelské firmy. „Ozařovač měl být zaplacený do konce loňského roku, ale bohužel pro něj nebyla předem zrekonstruována ozařovna, tedy takzvaný bunkr. Na financování ozařovače bylo zažádáno o dotace z regionálních operačních programů. Prostředky jsou z nich ale uvolněny až poté, co je přístroj spuštěn do chodu. V této situaci byla nemocnice urgována o zaplacení přibližně dvaceti milionů korun, které jí chyběly. Harmonogram prací na rekonstrukci ozařovny byl plánován na konec letošního roku, takže drahý ozařovač svou drahou energii září do úschovného betonu,“ uvedla ředitelka nemocnice Kateřina Pancová.

Vstupní audit dále odhalil neuhrazenou účetní ztrátu 129 milionů korun. Ta prý vyplynula z nevýhodného prodeje částí majetku spadajícího pod kladenskou nemocnici, tedy zdravotnického zařízení v Berouně a Geriatrického a rehabilitačního centra v Kladně.

Kladenská nemocnice si v minulosti najímala některé externí služby. „Jednalo se o nezdravotnické provozy, tedy úklid, prádelnu nebo stravování. Při kontrole bylo zjištěno, že předchozí vedení uzavřelo pro nemocnici nevýhodné smlouvy a některé dodatky,“ nastínila ředitelka.

Dalším zásadním problémem byla vize výstavby nového centra akutní medicíny a jeho napojení na stávající monoblok. „Podle původních plánů se jednalo o spojení nejmodernějšího pavilonu se starou nemocnicí, kde jsou už nevyhovující pokoje se čtyřmi až šesti lůžky. Všechny skutečnosti musíme řešit,“ poznamenala Pancová.

Ve spolupráci s krajským úřadem nechalo současné vedení nemocnice přepracovat plány na přestavbu tak, aby současně s výstavbou centra mohl být opravován zmíněný monoblok. „Předchozí plány třeba počítaly s umístěním transfuzního oddělení do bývalého pavilonu kožního oddělení. Tato vize byla nešťastná v tom, že by transfuzní oddělení bylo daleko od operačních sálů, kde jsou krevní deriváty nejvíce a nejrychleji potřeba. Proto architekti navrhli nová řešení s tím, že toto oddělení zůstane v monobloku. V místech kožního oddělení bude stát nový pavilon s rehabilitací a domovem důchodců,“ naznačila ředitelka.

Výstupy z auditu nové vedení řeší s právníky. Nevýhodné smlouvy byly vypovězeny a na provozy úklidu, stravování a prádelny byla vypsána nová výběrová řízení.