Rada Středočeského kraje v čele s hejtmanem Davidem Rathem vydala zprávu, v níž kritizuje chyby, nehospodárnost a další nedostatky krajských nemocnic. Na pranýři se ocitlo i předchozí vedení kladenské nemocnice.

To mělo podle Ratha a jeho kolegů na investice peníze ve výši 1,2 miliardy korun, ale podepsalo smlouvu na finanční plnění ve výši 1,8 miliardy korun.

Stavba nového bloku

Tyto peníze se využily na výstavbu nového bloku, kde budou moderní oddělení, která nemocnice nezbytně potřebuje. Podle vedení kraje ale bude zbytečně zadlužena na řadu dalších let. S tím nesouhlasí bývalý ředitel zařízení Otakar Mareš. ,,Je s podivem, že někdo, kdo nemá zkušenosti s řízením zdravotnických zařízení takového typu, dokáže za několik hodin dehonestovat práci jiných lidí,“ sdělil Mareš.

Podle něj je finanční pokrytí této velké stavby naprosto v souladu se zákonem: 1,2 miliardy pochází ze smluvního úvěru od banky, 0,2 miliardy bude v letech výstavby hrazeno z prostředků nemocnice, kraje a evropských peněz. Zbývajících 0,4 miliardy korun by se mělo investovat až ve druhé etapě, a to pouze tehdy pokud bude zajištěn dostatek finančních prostředků.

Kobaltový ozařovač

Další kritika se týká kobaltového ozařovače, pro který nejsou v nemocnici vhodné prostory. Kraji i nemocnici tím vzniká škoda kvůli tomu, že musí být uskladněn a bez užitku stárne. ,,Nefunkční přístroj odmítla zaplatit Evropská unie a nakonec ho musel ze svého rozpočtu zaplatit kraj,“ uvedl hejtman David Rath.

Podle Mareše se ale má celá věc úplně jinak. Krajské zastupitelstvo v roce 2008 schválilo kompletní plán rekonstrukce celé nemocnice, v němž se počítalo se stavbou chodby v místě původní kobaltové kobky.

Proto se upustilo od původní představy, ve které se měl ozařovač vyměnit a původní kobka upravit. Měla totiž vzniknout úplně nová kobka v budovaném pavilonu.

,,Toto celou původní akci včetně dodávky již smluvně zajištěného kobaltu zdrželo. Bývalé vedení mělo v plánu obnovit již odepsaný přístroj za nový a instalovat ho do pouze upravené stávající kobky. Změna a zdržení celé akce nastaly až v roce 2008 po schválení investice a přestavby celé nemocnice krajským zastupitelstvem,“ konstatoval bývalý ředitel kladenské nemocnice.

Podle Otakara Mareše navíc nové vedení nemocnice plán výstavby bunkru opět změnilo, nestaví se univerzální kobka, kde by mohl být ozařovač nové generace.

S tímto názorem nesouhlasí současná ředitelka nemocnice Kateřina Pancová, podle které muselo být jasné již v roce 2008, že ozařovač nebude v provozu ve stanoveném termínu.

,,Od začátku nebylo možné splnit termín přestavby a odebrání kobaltového ozařovače do původního data. Toto zdůrazňuji zejména proto, aby nevznikl mylný dojem, že postup prací na rekonstrukci ozařovny byl zpožděn změnou ve vedení Oblastní nemocnice Kladno nebo úpravou projektu,“ uvedla již na začátku loňského roku Pancová.

Mluvčí krajského úřadu Berill Mascheková informovala, že se bunkr již dokončuje. ,,Jeho předání do provozu je plánováno na květen 2010,“ sdělila mluvčí.

Další připomínky

Další výtky sociálnědemokra­tického vedení kraje se týkají projektu na novou budovu transfuzní stanice, zbytečně velkých částek za úklid a vaření, pronájem hemodialýzy nebo prodeje části nemocnice. Podle Otakara Mareše jsou výtky naprosto nesmyslné. ,,Text týkající se Nemocnice Kladno je snůškou zcela primitivních lží a dezinformací, kde si autor ani nedal práci jakýmkoliv způsobem text argumentovat například ověřenými čísly nebo přímou výpovědí kteréhokoliv z primářů,“ prohlásil Mareš.

Autoři: Matěj Říha, Kateřina Husárová